Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

  • 10:43 | Thứ Sáu, 08/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" trong các cấp công đoàn đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
 
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai chỉ đạo, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trong cán bộ, công nhân viên, người lao động (NLĐ) và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh.
 
Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trong tình hình mới”, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư và phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có những cách làm hay, hiệu quả.
 
Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) là một trong những đơn vị có bề dày thành tích khá toàn diện. Từ năm 2017-2022, Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Ninh đều đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”, đặc biệt trong năm 2019, được tặng cờ thi đua của UBDN tỉnh. Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Ninh đã thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".
Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào
Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Ninh, Công đoàn cơ sở xã đã thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Công đoàn và các tổ chức thành viên với Công an xã về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, xây dựng các tổ tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT); vận động nhân dân giao nộp được nhiều vũ khí, pháo; cung cấp được nhiều nguồn tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
 
Công đoàn cơ sở xã từng bước đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, đoàn thể xã hội, qua các cuộc họp trực báo và trên hệ thống loa phát thanh của các thôn... Từ đó, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT…
 
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình là một trong những tập thể có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trong cơ quan, doanh nghiệp. Ông Phùng Văn Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết: Cùng với việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ, Công đoàn cơ sở công ty luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.
 
Đơn vị tích cực tham gia giám sát việc chấp hành chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế, vì vậy, tình hình tài chính của đơn vị luôn an toàn, lành mạnh, vốn kinh doanh luôn được bảo toàn và phát triển. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty đã tham mưu cho lãnh đạo công ty xây dựng và ký kết với Công an tỉnh quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề trên địa bàn tỉnh.
 
Để thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, Công đoàn đơn vị đã tích cực tham gia cùng công ty chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin về các đối tượng hoạt động lô, đề để Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh và Công an các địa phương triển khai nhiều đợt truy quét những đối tượng lợi dụng hoạt động xổ số để ghi số lô, số đề, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn…
 
Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Văn Tiến, việc thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trong cán bộ, công nhân, NLĐ và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh thời gian qua tuy còn một số khó khăn, nhưng đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng. Tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên, NLĐ cơ bản ổn định, việc thực thi pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN, công tác an toàn vệ sinh lao động, các chế độ, chính sách đối với NLĐ được thực hiện tương đối bảo đảm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trong các cấp công đoàn được xây dựng sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Có thể khẳng định rằng, trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trong tình hình mới” (2013-2023), các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở, bám đối tượng, địa bàn trọng điểm để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên tham gia. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, tổ chức những hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo, mang tính thiết thực, chú ý đến công tác xây dựng mô hình, bồi dưỡng điển hình để nhân rộng sáng kiến, kinh nghiệm cho đoàn viên học tập. Thường xuyên tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào.

Các cấp công đoàn đã kịp thời đề xuất những giải pháp, cơ chế hỗ trợ, bảo vệ NLĐ, nhất là đối với công nhân lao động nữ, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân lao động; định hướng, vận động, giáo dục công nhân lao động trong thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, an toàn.
 
LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với ngành Công an, Mặt trận, các đoàn thể tổ chức vận động gia đình đoàn viên, NLĐ đăng ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội; phối hợp với Công an các địa phương cử lực lượng cán bộ đoàn viên tại các cơ sở tham gia các đợt cao điểm trấn áp tội phạm; tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật, vận động đoàn viên, NLĐ ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông... “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung phong trào đến từng đoàn viên, NLĐ.
Ngô Quang Văn

tin liên quan

Bộ Quốc phòng quyết liệt cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số là quá trình sẽ có nhiều khó khăn, điểm nghẽn, cần sự kiên trì, quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, người chủ trì các cơ quan, đơn vị.

Những "ba nuôi" mang quân hàm xanh

(QBĐT) - Cũng như bao học sinh khác, những ngày này, các em người dân tộc thiểu số "Con nuôi đồn biên phòng" ở vùng biên giới cũng đang háo hức chờ đợi ngày đến trường.

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Diễn tập thực binh đánh địch xâm nhập biên giới

(QBĐT) - Trong khuôn khổ nội dung diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023, ngày 29-8, tại địa bàn bản Ho Rum, xã Kim Thủy (Lệ Thủy), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức diễn tập thực binh "đánh địch xâm nhập biên giới".