Bố Trạch: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.650 tỷ đồng

  • 14:27 | Thứ Năm, 26/10/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Trần Lích, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Bố Trạch cho biết, thời gian qua, huyện Bố Trạch đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sản xuất công nghiệp (CN) phát triển. Nhờ đó, hoạt động sản xuất CN trên địa bàn huyện phát triển ổn định. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất CN (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ.
Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn huyện Bố Trạch được duy trì, phát triển.
Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn huyện Bố Trạch được duy trì, phát triển.
Trong đó, nhóm ngành CN khai khoáng tăng 4,8%; nhóm ngành CN chế biến, chế tạo tăng 4,6%; nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 30%; nhóm ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 3,1% so với cùng kỳ.
 
Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển các dự án CN trên địa bàn huyện chưa được mở rộng; các sản phẩm CN và tiểu thủ CN sức cạnh tranh còn yếu; chi phí đầu vào tăng cao gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất.
 
Thời gian tới, huyện Bố Trạch sẽ tập trung thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển CN, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, ngành nghề truyền thống. Huyện cũng hỗ trợ những cơ sở xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu riêng, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; có định hướng phát triển sản phẩm lưu niệm trên cơ sở thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn liền với phát triển du lịch.
 
Bên cạnh đó, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển CN chế biến các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của huyện; tạo đều kiện thu hút các dự án đầu tư phát triển CN vào địa bàn.
L.M

tin liên quan

Bàn giải pháp chuyển đổi số du lịch

(QBĐT) - Nhiều giải pháp chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực du lịch (DL) đã được giới thiệu. Nhiều ý kiến đã được đưa ra thảo luận nhằm đẩy mạnh quản lý, kinh doanh, quảng bá sản phẩm DL thông qua CĐS, góp phần đưa DL thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong bối cảnh kỷ nguyên số.

Tiết kiệm và vốn vay thôn, bản: "Một vốn nhiều lời"

(QBĐT) - Trong sự khởi sắc của phong trào phụ nữ huyện Minh Hóa, hoạt động của các nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn, bản đã có nhiều đóng góp quan trọng.

TP. Đồng Hới: Duy trì khoanh nuôi và bảo vệ gần 2.700ha rừng

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì; công tác khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ tái sinh rừng, trồng rừng được thực hiện hiệu quả.