icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử

  • 19:08 | Thứ Sáu, 08/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 8-1, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.
 
Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ngài Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Văn phòng UBND tỉnh, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.
Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 4 chuyên đề về: Kết quả, bài học của công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản để phát triển Chính phủ số; kinh nghiệm số hóa dịch vụ công và thủ tục hành chính tại Nhật Bản; xây dựng chính sách sử dụng trí tuệ nhân tạo. 

Từ chính sách và kinh nghiệm của Nhật Bản, các bộ, ngành, địa phương cùng trao đổi, nghiên cứu và ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế của bộ, cơ quan, địa phương mình.
 Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình
Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Năm 2021 và những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển chính phủ điện tử là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới và là dư địa để phát triển kinh tế, nền tảng cơ bản để thực hiện khát vọng hội nhập quốc tế của Việt Nam với quan điểm xuyên suốt là xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử phải bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử. Do vậy, thời gian tới, cần phát huy vai trò của người đứng đầu, nhất là trong sử dụng chữ ký số cá nhân và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện công việc. 
Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình
Đối với các bộ, ngành, địa phương, cần đẩy mạnh xử lý, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp, trong đó tập trung triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tại các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
 
Bên cạnh đó, tập trung triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.
A.T