.

Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

.
07:06, Thứ Bảy, 21/12/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 20-12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố và tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin năm 2019.
Các thành viên tham gia hội nghị
Các thành viên tham gia hội nghị
Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố) do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tại Quyết định số 4678/QĐ – UBND ngày 3-12-2019 của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm trực tiếp điều phối, hỗ trợ ứng cứu sự cố máy tính, an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
 
Đội có 46 thành viên do ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm đội trưởng. Bộ phận thường trực của Đội ứng cứu sự cố là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; địa chỉ: Số 02 Hương Giang, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại đường dây nóng: 0232.3856696; địa chỉ thư điện tử: doiungcuusuco@quangbinh.gov.vn.
 
Đội ứng cứu sự cố có nhiệm vụ tổ chức, điều phối, hỗ trợ các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng cứu sự cố về máy tính và an toàn thông tin mạng, không bao gồm các sự cố của hệ thống thông tin do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Khi được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ quản hệ thống thông tin, các thành viên có quyền truy cập vào hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, máy chủ, máy tính…và log file để phân tích, truy vết, thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan, đơn vị bị sự cố….Đội ứng cứu sự cố được bảo đảm phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động.
 
Phạm Hà
,