Nhân Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10:

Thắp sáng "ngọn lửa khuyến học"

  • 07:05 | Thứ Hai, 02/10/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, Hội Khuyến học (KH) tỉnh Quảng Bình đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc đưa phong trào KH, khuyến tài (KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), học tập suốt đời (HTSĐ) trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhân Ngày KH Việt Nam 2/10, phóng viên (P.V) Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội KH Việt Nam, Chủ tịch Hội KH tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa Hội Khuyến học tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa Hội Khuyến học tỉnh.
- P.V: Xin ông cho biết đôi nét về Ngày KH Việt Nam 2/10?
 
- Ông Trần Xuân Vinh: Trong lịch sử phát triển đất nước, KH, KT là một đạo lý luôn được dân tộc ta đề cao, truyền bá và phát huy. Cách đây hơn 2 thế kỷ, trong Chiếu lập học của Vua Quang Trung đã viết: “Dựng nước lấy việc học làm đầu, trị nước chọn nhân tài làm gốc”. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 3/9, trong buổi họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã đưa ra ý kiến: “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào ta mù chữ… Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”.
 
Ngày 4/10/1945, trong bài viết “Chống nạn thất học” đăng trên Báo Cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Những người đã biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ... Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết đi...” và ngày 15/10/1968, trong bức thư cuối cùng gửi ngành Giáo dục, Người căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”...
 
Từ lâu, hoạt động KH, KT của Hội KH Việt Nam đã trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ, rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, so với những yêu cầu vừa cấp bách, vừa mới mẻ của cuộc vận động xây dựng cả nước trở thành một XHHT thì những kết quả của các hoạt động KH, KT mới chỉ là bước đầu.
 
Chính vì vậy, ngày 16/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1272/QĐ-TTg, lấy ngày 2/10 hàng năm là Ngày KH Việt Nam để động viên và tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác KH, KT; tiếp tục khơi dậy và phát triển mạnh mẽ truyền thống hiếu học của dân tộc, tạo sự chuyển biến sâu rộng hơn nữa trong toàn Đảng, toàn dân về xây dựng XHHT, cộng đồng học tập (CĐHT), HTSĐ thành những phong trào bền vững, có sức lan tỏa cao, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 3.
Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 3.

- P.V: Thưa ông, thời gian qua, nhất là giai đoạn 2021-2023, phong trào KH, KT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Xin ông cho biết kết quả nổi bật?

- Ông Trần Xuân Vinh: Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công văn số 296-CV/TU, ngày 10/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác KH, KT, xây dựng XHHT trên địa bàn toàn tỉnh và các quyết định, kế hoạch của Hội KH Việt Nam và UBND tỉnh về xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên Hội KH các cấp trong tỉnh, công tác KH, KT, xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng.
 
Theo đó, các cấp hội được kiện toàn, ổn định, hoạt động đi vào nền nếp, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 8 hội KH cấp huyện và 19 hội, chi hội, ban KH trực thuộc Tỉnh hội, 151 hội KH cơ sở (xã, phường, thị trấn), 4.342 chi hội, ban KH; với tổng số 270.000 hội viên, chiếm 28% dân số toàn tỉnh, số hội viên là đảng viên chiếm 75% đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 
Giai đoạn 2021-2023, Quỹ KH cả 3 cấp hội trên địa bàn tỉnh đạt 128,8 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 29,5 tỷ đồng, cấp huyện 99,2 tỷ đồng; duy trì các chương trình học bổng SEEDS, Báo Asahi Nhật Bản, Quỹ Thiện Tâm, Viettel… số lượng suất học bổng tăng, giá trị suất cao hơn; số lượng suất khen thưởng KT nhiều hơn, giá trị cao hơn…
Công tác tuyên truyền KH, KT, xây dựng XHHT được các cấp hội đẩy mạnh, có nhiều đổi mới tích cực và sáng tạo, đã có tác dụng thúc đẩy phong trào lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Công tác vận động xây dựng, phát triển Quỹ KH được tiếp tục quan tâm. Việc trao thưởng, trao học bổng, khuyến khích tài năng được thực hiện kịp thời, đối tượng khen thưởng được mở rộng và giá trị suất học bổng, trao thưởng ngày càng cao hơn. Sự phối hợp giữa Hội KH với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương được đẩy mạnh. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về công tác KH, KT, xây dựng XHHT, HTSĐ được nâng lên rõ rệt.
 
Đặc biệt, nhiều hội KH, chi hội KH, ban KH ở cơ sở và hội viên đã có những cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong công tác tham mưu, tư vấn tích cực, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương về cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng trong phong trào HTSĐ, xây dựng XHHT.
Giáo sư Odon Vallet và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trao học bổng cho sinh viên Trường đại học Quảng Bình.
Giáo sư Odon Vallet và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trao học bổng cho sinh viên Trường đại học Quảng Bình.

 - PV: Vậy khó khăn, hạn chế trong công tác KH, KT ở tỉnh ta?

- Ông Trần Xuân Vinh: Bên cạnh những kết quả tích cực, ở một số địa phương trong tỉnh, phong trào KH, KT, xây dựng XHHT, HTSĐ chưa thật sự mạnh mẽ, đồng bộ. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với công tác KH, KT. Hiện tại toàn tỉnh còn 41 xã không bố trí Chủ tịch Hội KH chuyên trách, Hội KH huyện Tuyên Hóa chỉ có Chủ tịch hội nên rất khó khăn trong triển khai nhiệm vụ.
 
Hội KH một số huyện và rất nhiều xã chưa được bố trí kinh phí thực hiện 2 chương trình "Đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030", "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" nên rất khó khăn trong thực hiện. Việc thành lập tổ chức KH trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang tỷ lệ còn thấp, đặc biệt trong doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức KH...
 
Bên cạnh đó, hình thức huy động Quỹ KH chưa phong phú, nhiều nơi nguồn thu chủ yếu từ hội phí hội viên, số quỹ bình quân/người còn thấp; chủ yếu hỗ trợ học bổng, trao thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo, khen thưởng giáo viên, học sinh, sinh viên giỏi, mức khen thưởng còn thấp, chưa quan tâm khen thưởng cho người lớn có sáng kiến, thành tích cao trong tự học thành tài...
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh.
- P.V: Về những nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh công tác KH, KT, xây dựng XHHT trong thời gian tới, thưa ông?
 
- Ông Trần Xuân Vinh: Giai đoạn 2023-2026, Ban Chấp hành Hội KH tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện tốt chương trình "Đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030"; chú trọng phát triển tổ chức hội, hội viên, nhất là nơi có tổ chức đảng, cơ quan hành chính, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển quỹ hội và sử dụng có hiệu quả, thiết thực...
 
Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, thắp sáng “ngọn lửa KH”, động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả công tác KH, KT, xây dựng XHHT.
 
Nhân dịp Ngày KH Việt Nam 2/10, Thường trực Hội KH tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cùng sự nỗ lực của cán bộ, hội viên KH trong toàn tỉnh đã góp phần tích cực trong sự phát triển sự nghiệp KH, KT, xây dựng XHHT của quê hương.
 
- PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
 
Năm 2021, Trung ương Hội KH Việt Nam tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị đạt thành tích xuất sắc, gồm: Hội KH tỉnh, Hội KH huyện Bố Trạch và Hội KH xã Mai Thủy (Lệ Thủy); tặng bằng khen cho 22 tập thể và 21 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH” cho 46 cá nhân. 
 
Năm 2022, Trung ương Hội KH Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội KH tỉnh, Hội KH huyện Lệ Thủy, Hội KH TP. Đồng Hới và 5 Hội KH các xã, phường: Phong Thủy (Lệ Thủy), Vĩnh Ninh (Quảng Ninh), Phong Hóa (Tuyên Hóa), Đồng Phú (TP. Đồng Hới), Ba Đồn (TX. Ba Đồn); tặng bằng khen cho 15 tập thể và 13 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH” cho 56 cá nhân.
                                                                    Hương Trà (thực hiện)

tin liên quan

Bộ GD-ĐT chỉ đạo rà soát các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các sở trực thuộc báo cáo tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương và báo cáo trước ngày 15/10.

Việt Nam có 6 cơ sở đào tạo trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2023

Việt Nam góp mặt 6 cơ sở giáo dục đại học trong tổng số 1.904 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, trong đó Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng trong nhóm 601-800.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và nói không với bạo lực học đường

(QBĐT) - Chiều 27/9, Đoàn Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp.