Tạo chuyển biến tích cực về công tác cán bộ

  • 13:30 | Thứ Tư, 12/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/HU, ngày 12/1/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (gọi tắt là Quy định 08) đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Quy định 08 thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ huyện Minh Hóa về việc nâng cao vai trò trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, từng bước rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến tích cực, đổi mới về công tác cán bộ. Ngoài ra, Quy định 08 còn tạo sự ràng buộc, nêu cao trách nhiệm chính trị, pháp lý đối với cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.
 
Sau khi ban hành Quy định 08, Huyện ủy Minh Hóa đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán để quán triệt các nội dung của quy định; tổ chức ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu không thực hiện đúng nội dung cam kết. 
Do để xảy ra vi phạm những điều đảng viên không được làm, một số cán bộ ở xã Yên Hóa (Minh Hóa) đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Do để xảy ra vi phạm những điều đảng viên không được làm, một số cán bộ ở xã Yên Hóa (Minh Hóa) đã bị xử lý kỷ luật.
Ngoài ra, Huyện ủy Minh Hóa thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Kể từ khi có Quy định 08, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nhiều đợt công bố quyết định về việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ và ký cam kết thực hiện quy định về chức trách, nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn huyện đã có 361 trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thực hiện ký cam kết.
 
Trên cơ sở thực hiện Quy định 08, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa, xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thuộc diện cấp mình quản lý.
 
Đến nay, huyện Minh Hóa có 14 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được lấy phiếu đánh giá và 88 cán bộ (trong đó 39 trường hợp là cán bộ cấp trưởng, 49 trường hợp là cán bộ cấp phó của người đứng đầu) thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được lấy phiếu đánh giá.
 
Kết quả đối với cấp trưởng, có 39/39 đồng chí đều được đánh giá ở mức tốt cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. Đối với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có 5/39 đồng chí được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 34/39 đồng chí được đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Tương tự, đối với cấp phó của người đứng đầu, có 49/49 đồng chí đều được đánh giá ở mức tốt cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. Riêng về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có 9/49 đồng chí được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 39/49 đồng chí được đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ có 1/39 đồng chí được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định 08, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã nghiêm khắc xử lý, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 3 trường hợp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 3 chức danh: Hiệu trưởng Trường mầm non số 1 Trung Hóa, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Hóa và Hiệu trưởng Trường TH và THCS Thượng Hóa.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Hóa Đinh Duy Luân cho biết, việc thực hiện Quy định 08 đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác, hạn chế tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm trong một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngoài ra, Quy định 08 còn góp phần đẩy lùi tình trạng người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp, thiếu kiểm tra đôn đốc, không nắm chắc tình hình thực tiễn, thậm chí thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân...
 
Văn Minh

tin liên quan

Minh Hóa: Kết nạp thêm 33 đảng viên mới

(QBĐT) - Trong quý I/2023, Đảng bộ huyện Minh Hóa đã kết nạp 33 đảng viên mới và công nhận chính thức cho 39 đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn theo quy định.
 

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 46

(QBĐT) - Ngày 12/4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 46. 

Ngành Giao thông vận tải chú trọng cải cách hành chính

(QBĐT) - Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã nỗ lực triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.