Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài

  • 16:43 | Thứ Sáu, 17/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 17/2, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2026.
 
Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh…
Các đại biểu tham dự tại lễ ký kết.
Các đại biểu tham dự lễ ký kết.
Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2026 giữa Đảng ủy Khối CCQ tỉnh với Hội Khuyến học tỉnh được triển khai theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/5019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
Sau khi thống nhất các nội dung phối hợp, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2026.
 Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp.
Nội dung phối hợp, gồm: Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh học tập suốt đời gắn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thành lập “Tổ chức khuyến học” của Đảng bộ Khối; xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.
 
Hai bên phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, lồng ghép trong chương trình sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tích cực tự học tập, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, về học tập suốt đời. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trong công việc khuyến học, khuyến tài, trong công tác xây dựng Đảng. 
Toàn cảnh buỗi lễ ký kết.
Toàn cảnh buỗi lễ ký kết.
Mục đích của lễ ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh trong việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho các đảng bộ, chi bộ; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong toàn Đảng bộ Khối.
 
Thông qua hoạt động phối hợp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập...
 
Lê Mai

tin liên quan

Thị ủy Ba Đồn triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

(QBĐT) - Ngày 17/2, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

44 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc: Vì độc lập, tự do

44 năm đã trôi qua, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc để thêm một lần nữa khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam - Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
 

Hiệp định Paris khép lại chương đau buồn trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Hiệp định Paris là một cột mốc quan trọng mang tính bước ngoặt đối với đất nước Việt Nam và với khu vực Đông Nam Á nói chung.