Bộ trưởng Nội vụ: Xử lý nghiêm công chức vi phạm, kể cả đã nghỉ hưu

  • 14:10 | Thứ Năm, 16/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ tăng thanh tra công vụ để chấn chỉnh, đề nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời vi phạm của công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại một buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại một buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức.
 
Cử tri Đà Nẵng kiến nghị để công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực đạt hiệu quả, ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật, cần đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, cần quyết tâm xử lý triệt để các vấn đề như cơ chế xin cho, chạy vốn ngân sách, chạy việc, chạy chức, chạy dự án... nhất là quản lý chặt chẽ các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách có quy mô lớn.
 
Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đã có Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21/KL-TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."
 
Chính phủ đã xác định nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Chính phủ xác định tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật về sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đồng bộ, liên thông với quy định của Đảng về công tác cán bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.
 
Theo chương trình hành động của Chính phủ, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản, đề án được giao. Đồng thời, Bộ sớm trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống chạy việc, chạy chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
 
Đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về việc Bộ Nội vụ cần tiếp tục đẩy mạnh vấn đề nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Hiện nay, Bộ đang triển khai xây dựng nghị định của Chính phủ ban hành Bộ quy tắc về đạo đức công vụ và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc nâng cao đạo đức, tinh thần, bản lĩnh, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Bộ tăng cường thanh tra công vụ để chấn chỉnh, đề nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc thôi việc, nghỉ hưu.
 
Bộ Nội vụ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
 
Ngoài ra, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2032.
 
Bộ xây dựng đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2022-2025.
 
Đề án nhằm nâng cao năng lực hoạch định chính sách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành cho đội ngũ nữ cán bộ trẻ của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, bảo đảm yêu cầu trong tình hình mới và hội nhập quốc tế./.
 
Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Đẩy mạnh thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(QBĐT) - Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Quảng Bình vừa phát động phong trào thi đua năm 2023.

TP. Đồng Hới: Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

(QBĐT) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng… Trong đó, đã chú trọng các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, đột xuất nổi lên, tạo những chuyển biến tích cực về công tác XDĐ.

Những định hướng quan trọng về đường lối chống "giặc nội xâm"

Theo nhiều cán bộ, đảng viên, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, cả lý luận và thực tiễn về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng.