Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII:

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

  • 06:12 | Thứ Bảy, 17/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, các sở, ban, ngành đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Báo Quảng Bình lược ghi một số nội dung trả lời của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) mà cử tri quan tâm.
 
- Về ý kiến của ông Hồ Xi, Chủ tịch HĐND xã Dân Hoá (Minh Hóa) đề nghị: Tỉnh nâng định mức hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Theo định mức và quy định hộ nghèo mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ, cận nghèo là 8 triệu đồng/hộ, nhưng hiện nay tình hình giá cả thay đổi, định mức hỗ trợ cũ quá thấp, không bảo đảm giúp bà con thoát nghèo được.
 
Trả lời: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (MTQGGNBV) giai đoạn 2016-2020, trong đó có định mức hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND, ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ thuộc Chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Quảng Bình, cụ thể: Mức hỗ trợ hộ nghèo không quá 10 triệu đồng/hộ; hộ cận nghèo không quá 8 triệu đồng/hộ; hộ mới thoát nghèo không quá 6 triệu đồng/hộ.
 
Hiện nay, để phù hợp với giá cả kinh tế thị trường, định mức áp dụng hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được thực hiện theo Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Quảng Bình.
 
Trong đó, tại điểm c, khoản 1, Điều 5 quy định mức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án như sau: Mức hỗ trợ hộ nghèo tối đa 14 triệu đồng/hộ; hộ cận nghèo tối đa 12 triệu đồng/hộ; hộ mới thoát nghèo tối đa 10 triệu đồng/hộ.
 
Như vậy, so với quy định của giai đoạn 2016-2020 thì giai đoạn 2021-2025 mức hỗ trợ đã được điều chỉnh tăng thêm 4 triệu đồng/hộ là phù hợp.
Trung tâm Điều dưỡng luân phiên NCC tỉnh Quảng Bình đã được Bộ LĐ-TB-XH ghi nhận là đơn vị thuộc tốp đầu của cả nước trong công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho NCC.
Trung tâm Điều dưỡng luân phiên NCC tỉnh Quảng Bình đã được Bộ LĐ-TB-XH ghi nhận là đơn vị thuộc tốp đầu của cả nước trong công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho NCC.
- Về ý kiến của các cử tri Nguyễn Đức Luyên, phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn) và Trần Thị Thịnh, TDP 1 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới) đề nghị: Tỉnh quan tâm hơn đến công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng mộ cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và tôn tạo lăng mộ liệt sỹ cho những gia đình không đủ kinh phí để tiến hành xây dựng.
 
Trả lời: Trong những năm gần đây, công tác đền ơn đáp nghĩa đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động tri ân, tạo sự lan toả sâu rộng trên địa bàn. Đặc biệt năm 2022, tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. Các công trình ghi công liệt sỹ cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước
 
Hiện nay, việc giải quyết chế độ chính sách ưu đãi người có công (NCC) được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14, ngày 9/12/2020 và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, ngày 24/7/2021 của Chính phủ).
 
Theo đó, nghĩa trang liệt sỹ (NTLS) là nơi an táng hài cốt liệt sỹ, được xây trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Trường hợp đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sỹ đang an táng tại NTLS đi nơi khác thì được hỗ trợ một lần kinh phí xây mộ liệt sỹ, mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/mộ; hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ đang an táng ngoài nghĩa trang về an táng tại NTLS thì UBND xã tổ chức an táng, mức hỗ trợ xây mới mộ liệt sỹ bao gồm cả bia ghi tên liệt sỹ tối đa là 10.000.000 đồng/mộ.
 
Đối với Bà mẹ VNAH: Theo quy định tại Điều 18 và Điều 19, Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ VNAH bao gồm: Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sỹ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 6, 7, 8 và 9, Điều 16 của Pháp lệnh; trợ cấp hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn; phụ cấp hàng tháng; trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ VNAH sống ở gia đình; điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm; Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở.
 
Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ VNAH bao gồm: Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ VNAH được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng chết; trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng chết; bảo hiểm y tế đối với người phục vụ Bà mẹ VNAH sống ở gia đình.
 
Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, Nhà nước chưa có quy định khác về việc hỗ trợ thêm để tôn tạo mộ cho Bà mẹ VNAH và tôn tạo lăng mộ liệt sỹ cho những gia đình không đủ kinh phí như kiến nghị của cử tri. Sở LĐ-TB-XH xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét.
 
- Về ý kiến của cử tri phường Bắc Lý: Chế độ điều dưỡng cho các đối tượng chính sách, NCC hàng năm đều được tổ chức tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh. Đề nghị tỉnh nghiên cứu thay đổi địa điểm đi tỉnh khác, tránh sự lặp lại, cố định một nơi điều dưỡng.
 
Trả lời: Trung tâm Điều dưỡng luân phiên NCC tỉnh Quảng Bình được Bộ LĐ-TB-XH và UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, bảo đảm cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho NCC trên địa bàn tỉnh. Quá trình hoạt động, trung tâm đã được đối tượng đến điều dưỡng và Bộ LĐ-TB-XH ghi nhận là đơn vị thuộc tốp đầu của cả nước trong công tác điều dưỡng, chăm sóc tốt sức khoẻ cho NCC.
 
Thực hiện quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ, Sở LĐ-TB-XH đã lập dự toán ngân sách năm 2023 gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện công tác điều dưỡng tập trung. Căn cứ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 được cấp, sở sẽ xem xét lập kế hoạch điều dưỡng, trong đó có việc tổ chức đưa người có công đi điều dưỡng ngoại tỉnh như nội dung đề nghị của cử tri.
 
Nội Hà (lược ghi)

tin liên quan

Thí sinh Quảng Bình đoạt giải ba hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc

(QBĐT) - Sáng nay, 16/12, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bế mạc và trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2022.

BCH Đảng bộ TX. Ba Đồn: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

(QBĐT) - Sáng 16/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Ba Đồn khóa XXV tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội; an ninh-quốc phòng; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Bầu 144 đoàn viên ưu tú vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

Chiều nay, tại phiên họp thứ 4 của Đại hội Đoàn, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 144 đoàn viên ưu tú nhất tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 -2027, khuyết một nhân sự.