Tích cực tư vấn, giải quyết chế độ chính sách cho lao động

  • 09:26 | Thứ Tư, 15/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống, kinh tế-xã hội, trong đó, thị trường lao động là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê sơ bộ của Sở Lao động-Thương binh-Xã hội, ước tính trong tháng 8 và 9-2021, toàn tỉnh có khoảng 7.750 lao động (LĐ) tạm ngừng việc hoặc mất việc làm.

TTDVVL tỉnh tư vấn việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp… cho LĐ trong mùa dịch Covid-19.
TTDVVL tỉnh tư vấn việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp… cho LĐ trong mùa dịch Covid-19.
Trước tình hình đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) tỉnh đã tích cực tư vấn, giải quyết chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động (NLĐ). Cụ thể, trong 9 tháng năm 2021, TTDVVL tỉnh đã tổ chức 27 phiên giao dịch việc làm (GDVL), bao gồm: 7 phiên GDVL định kỳ, 13 phiên GDVL online, 6 phiên GDVL đột xuất và 1 phiên GDVL lưu động. Thông qua đó, thu hút 128 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp, có 1.789 lượt NLĐ được tư vấn tại các phiên GDVL, 2.384 lượt NLĐ được giới thiệu phỏng vấn trực tiếp và 1.062 lượt NLĐ đạt sơ tuyển.
 
Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã thực hiện tư vấn việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp, hợp đồng LĐ và các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách theo quy định của Bộ luật Lao động cho 18.264 lượt NLĐ; giới thiệu, cung ứng việc làm 4.313 lượt NLĐ.
 
Đặc biệt, trung tâm tiếp nhận được 2.854 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đơn vị đã tham mưu giải quyết cho 2.829 LĐ có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; hỗ trợ học nghề cho 166 LĐ; tư vấn về việc làm cho 2.851 LĐ bị thất nghiệp và kết quả có 149 lượt LĐ được giới thiệu việc làm.
 
N.L