icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

  • 12:32 | Thứ Năm, 02/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 2/2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và sơ kết thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới của tỉnh do đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ địa phương, Ban Tổ chức Trung ương tại Đà Nẵng; đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm điều hành hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm điều hành hội nghị.
Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan liên quan, các đơn vị, địa phương trong tỉnh, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra; triển khai xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, quy định theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung tham mưu thực hiện công tác rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp và quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu, có chất lượng…
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
Cấp ủy các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng. Công tác xây dựng, củng cố TCCS đảng, kết nạp đảng viên được chú trọng, năm 2022, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.658 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 2,17%).
 
Cùng với việc báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác Bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022, hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, sau 4 năm thực hiện, các mô hình bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Nhìn chung, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới đã khắc phục sự chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ; việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức hợp lý hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục, tháo gỡ nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2022. 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các khâu đột phá; đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết tâm phấn đấu quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh; thực hiện việc rà soát, kiện toàn, bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định của Đảng.
 
Về quản lý công chức, viên chức và tinh giản biên chế cần được cụ thể hóa bằng các kế hoạch để triển khai đúng với mục tiêu tinh giản biên chế, đồng thời vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các TCCS Đảng cần nghiên cứu triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, phát triển Đảng trong thời gian tới…
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Đối với việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định tính đúng đắn của các mô hình, đây là xu hướng tất yếu hiện nay, cần khắc phục những khó khăn còn tồn tại, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong thời gian tới.
 
Dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương, nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
 
Lê Mai

tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh thăm một số đơn vị sản xuất công nghiệp đầu năm

(QBĐT) - Sáng 31/1, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm một số đơn vị sản xuất công nghiệp nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm

(QBĐT) - Chiều nay, 31/1, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động của các đơn vị du lịch

(QBĐT) - Sáng 31/1, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra hoạt động của các đơn vị du lịch ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng.