icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn

  • 18:17 | Thứ Năm, 28/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 28/4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị.
Sau 5 năm triển khai chương trình MTQG về xây dựng NTM và GNBV, các chỉ tiêu, mục tiêu về giảm nghèo, xây dựng NTM của Quảng Bình đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống, việc làm của người dân và cơ sở hạ tầng vùng nông thôn thay đổi đáng kể.
 
Đây là 2 trong 3 Chương trình MTQG Trung ương triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025, có tính chất cực kỳ quan trọng, khối lượng công việc lớn, ảnh hưởng sâu rộng và trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, các địa bàn khó khăn, các đối tượng yếu thế.
 
Đến hết năm 2020, Quảng Bình có 81/128 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 63,3%, cao hơn 4,3 % so với mục tiêu Chính phủ giao. Bộ mặt nông thôn đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện, cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều biến chuyển rõ nét. 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Nhìn chung, chất lượng đời sống người dân, cả về vật chất, văn hóa, tinh thần ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 2,36% mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo huyện Minh Hóa bình quân mỗi năm giảm 6,45%; tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, vùng dân tộc miền núi bình quân giảm 6,28% mỗi năm; 100% số hộ có khả năng sản xuất kinh doanh có nhu cầu đã được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% người nghèo đã được cấp thẻ BHYT.
 
Cơ chế phối hợp để triển khai các chương trình MTQG trong giai đoạn 2016 – 2020 được thực hiện tốt. 
 
Quảng Bình phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; 87% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 
Các điểm cầu địa phương
Các điểm cầu địa phương
Đối với Chương trình MTQG GNBV, Quảng Bình phấn đấu trong giai đoạn 2022 – 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm bình quân từ 1,0% / năm trở lên; cơ bản thoát khỏi tình trạng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; trên 80% số đơn vị cấp huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 – 2025.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đánh giá cao kết quả mà Quảng Bình đạt được trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay.
 
Đó là, một số địa phương, cơ sở chỉ đạo thiếu quyết liệt, chưa phân công, phân nhiệm cụ thể. Công tác phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện 2 chương trình còn thiếu chủ động. Nhiều nơi vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại nguồn ngân sách cấp trên, chưa chủ động huy động các nguồn lực khác để thực hiện. 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh, xây dựng NTM và GNBV là nhiệm vụ chính trị bao trùm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và mỗi địa phương nói riêng.
 
Các chỉ tiêu 2 chương trình giai đoạn 2021 - 2025 mà Chính phủ đã phê duyệt là rất cao, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự ủng hộ rộng rãi của người dân để triển khai có hiệu quả các chương trình MTQG trên địa bàn.
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV trong giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện 2 chương trình, huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy tính chủ động của người dân. 
ồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận hội nghị.
Các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tham mưu giúp việc 2 chương trình tại địa phương. Trên cơ sở các tiêu chí, hướng dẫn hiện có, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 để khi có nguồn vốn phân bổ và các hướng dẫn cần thiết thì triển khai thực hiện ngay.
 
Các lộ trình, kế hoạch cần xây dựng theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, gắn sát với điều kiện thực tiễn. Có giải pháp cụ thể, rõ ràng để huy động, lồng ghép, cân đối nguồn lực thực hiện kế hoạch; chủ động ban hành cơ chế, chính sách của địa phương để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, tham gia xây dựng NTM, GNBV.
A.Tuấn
 
 

tin liên quan

Nỗ lực xây dựng uy tín, thương hiệu cho nhà trường

(QBĐT) - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với Trường đại học Quảng Bình (ĐHQB) ngày 28/4 nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của trường thời gian qua, định hướng công tác thời gian tới.

Tăng cường phối hợp, có biện pháp nghiệp vụ chuyên biệt xử lý hiệu quả đơn thư

(QBĐT) - Sáng nay, 28/4, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Công văn số 160-CV/TU ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

(QBĐT) - Ngày 28/4, Bộ Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030".