.

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị khóa 11, hệ không tập trung

.
16:23, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 10-10, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị khóa 11, hệ không tập trung, khóa học 2018-2020. Tham dự có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và 89 học viên là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.
Toàn cảnh lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.
Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, hành chính; các chuyên đề về khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý…
 
Đây là khóa học được áp dụng phương pháp dạy và học mới theo hướng phát huy sự trải nghiệm và hiểu biết thực tiễn của học viên, nâng cao lý luận và thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn.
 
Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện phong cách người lãnh đạo, quản lý; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Lan Chi

 
 
                                                                                                                 
 
 
,