.

HĐND TP. Đồng Hới: Tổ chức kỳ họp bất thường thông qua các nghị quyết quan trọng

.
15:23, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 10-10, HĐND TP. Đồng Hới khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để giải quyết một số nội dung quan trọng.
 
Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP. đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 29-7-2016 về việc thông qua Đề án xã hội hóa xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường vừa và nhỏ trong khu dân cư giai đoạn 2016-2020; nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP. Đồng Hới (nguồn ngân sách TP. quản lý).
 
Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP. khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đại biểu Mai Xuân Sang; nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30-6-2016 của HĐND TP. về việc thành lập tổ đại biểu HĐND TP. khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021và chỉ định tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu HĐND TP.
 
N.L
 
 
,