.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở

.
14:35, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 8-10, Sở Tư pháp phối hợp với UBND TP. Đồng Hới tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên trên địa bàn. Tham dự có gần 200 đại biểu là tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trên địa bàn TP. Đồng Hới.
Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Tại lớp bồi dưỡng, các hòa giải viên đã được phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của pháp luật về đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; dân chủ ở cơ sở và các quy định về dân vận chính quyền, chuẩn tiếp cận pháp luật; quyền tiếp cận thông tin và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở; kỹ năng tư vấn, trợ giúp pháp luật.

Lớp bồi dưỡng nhằm củng cố và trang bị những phương pháp, kỹ năng trong công tác hòa giải, đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải tại cơ sở, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trên địa bàn TP. Đồng Hới thời gian tới.

Ngọc Hải-Đoàn Hòa

 

 

 

,