TP. Đồng Hới:

Lấy ý kiến của người dân về xây dựng nông thôn mới

  • 14:31 | Thứ Bảy, 08/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cùng với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, TP. Đồng Hới lồng ghép triển khai tốt chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM”, nhận được sự phản hồi tích cực của đại đa số người dân trên địa bàn.
Xã Quang Phú đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, được người dân đồng tình hưởng ứng và hài lòng với chất lượng.
Xã Quang Phú đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, được người dân đồng tình hưởng ứng và hài lòng với chất lượng.
Thành phố đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp nhân dân, từ đó đã tạo nên động lực, khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng dân cư trong XDNTM. Người dân trên địa bàn đã đóng góp hàng chục tỷ đồng để XDNTM.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới Nguyễn Thị Mỹ Lợi cho biết: Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQVN thành phố đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận TP. Đồng Hới hoàn thành nhiệm vụ XDNTM, đạt tỷ lệ 96,6% người dân hài lòng.
 
Đối với việc công nhận xã Đức Ninh và xã Quang Phú đạt chuẩn NTM nâng cao, 99,9% người dân xã Đức Ninh hài lòng và 99,7% người dân xã Quang Phú hài lòng.
H.Trà

tin liên quan

Bảo đảm cấp điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

(QBTĐ) - Để bảo đảm cấp điện liên tục, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024), Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đã tích cực triển khai các phương án chi tiết, cụ thể, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố và ưu tiên cấp điện đối với các sự kiện.

Chủ động ứng phó với khô hạn vụ hè-thu

(QBĐT) - Hiện, bà con nông dân đang tích cực gieo cấy vụ hè-thu, một số địa phương đã hoàn thành. Để chủ động nguồn nước tưới, ngay từ đầu vụ, các đơn vị chức năng cùng chính quyền các địa phương đã lên phương án sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước.

Hoàn thành gieo trồng hơn 2.100ha lúa hè-thu

(QBĐT) - Trưởng phòng Kinh tế, TX. Ba Đồn Nguyễn Văn Khánh vừa cho biết, đến đầu tháng 6/2024, nông dân thị xã đã cơ bản hoàn thành gieo trồng trên 2.166ha lúa hè-thu.