Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 1/2024

  • 07:30 | Thứ Ba, 02/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 1/2024 được dư luận quan tâm là: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học, nội dung dạy học cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1…  
Các thầy giáo Mầm non nhiệt huyết, yêu nghề, nỗ lực cắm bản, cắm thôn đã giúp sự nghiệp giáo dục ở vùng núi còn nhiều khó khăn từng bước được nâng cao, có chuyển biến tích cực. Ảnh: TTXVN
Các thầy giáo Mầm non nhiệt huyết, yêu nghề, nỗ lực cắm bản, cắm thôn đã giúp sự nghiệp giáo dục ở vùng núi còn nhiều khó khăn từng bước được nâng cao, có chuyển biến tích cực. Ảnh: TTXVN
Giáo viên không cần sáng kiến kinh nghiệm khi xét Chiến sĩ thi đua  
 
Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 có hiệu lực từ 1/1/2024 có rất nhiều điểm mới đáng ghi nhận, phù hợp thực tiễn.  
 
Theo hướng dẫn mới, tại Điều 23, Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của Luật thi đua, Khen thưởng 2022 thì cá nhân được xét, đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” là những người đạt các tiêu chuẩn “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.  
 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.  
 
Theo hướng dẫn này, tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm không còn là tiêu chí duy nhất khi xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 
 
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, xếp lương giáo viên dự bị đại học
 
Ngày 28/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành số 22/2023/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2024.
 
Thông tư quy định cụ thể về nhiệm vụ; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên dự bị đại học mỗi hạng. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2024 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:
 
Chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
 
Chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.
 
Chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
 
Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 
Quy định dạy-học tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1
 
Ngày 11/12/2023, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một. Có hiệu lực thi hành từ ngày 23/1/2024, Thông tư quy định: Nội dung dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1; tổ chức dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1;  công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
   
Theo Thông tư, dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 theo các nội dung cụ thể sau: Chuẩn bị tâm thế vào lớp 1; hình thành các kĩ năng học tập cơ bản; hình thành và phát triển năng lực nghe, nói; hình thành và phát triển năng lực đọc; hình thành và phát triển năng lực viết. Các nội dung này được sắp xếp theo trình tự khoa học, tương ứng với 20 bài học, thể hiện thông qua các chủ đề, chủ điểm gần gũi và phù hợp với trẻ theo định hướng tiếp cận năng lực và phẩm chất người học.
 
Tùy vào điều kiện về lớp học, giáo viên, đối tượng trẻ và điều kiện sống ở từng địa phương, Hiệu trưởng và bộ phận chuyên môn lập kế hoạch chi tiết về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phù hợp, hiệu quả.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về nhân sự, kinh phí để thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 tại địa phương theo thẩm quyền quy định. Đồng thời, chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn theo quy định của Bộ GD&ĐT. 
 
Xác định đơn vị cấp huyện, tỉnh đạt mức đáp ứng mục tiêu học tập
 
Ngày 11/12/2023, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/1/2024 và bãi bỏ Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 6/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập.
 
Thông tư được ban hành nhằm xác định Đơn vị cấp huyện, Đơn vị cấp tỉnh đạt mức đáp ứng mục tiêu học tập trong từng giai đoạn, lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì, nâng cao các hoạt động học tập của đơn vị; thông báo công khai với cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng học tập của đơn vị để cơ quan nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh.
 
Công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực hỗ trợ cho việc học tập, tạo động lực học tập; đảm bảo cơ hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi cho thành viên đơn vị tự học, học thường xuyên để trở thành “Công dân học tập”, góp phần xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh; đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
Theo Báo Tin tức

tin liên quan

Công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025

Ngày 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố cấu trúc định dạng đề thi và Đề minh họa cho cấu trúc định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Công bố báo cáo thường niên 2023 về "Dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam"

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia tổ chức hội thảo công bố báo cáo thường niên 2023 với chủ đề "Dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam".

Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT đề xuất phương án biên soạn SGK trong năm 2025

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội việc tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa trong năm 2025.