Hội thảo khoa học "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân"

  • 13:57 | Thứ Năm, 09/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Sáng 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thảo.
Các đồng chí: Đại tướng Giáo sư - Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo.
 
Hội thảo “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân” là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy với Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023); hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2023).
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đọc đề dẫn hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đọc đề dẫn hội thảo.
Thông qua Hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời, là dịp lan tỏa những giá trị trường tồn Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên.
 
Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, với lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện, trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Những tư tưởng, quan điểm toàn diện, sâu sắc của Người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, được toàn lực lượng Công an tổ chức nghiên cứu, học tập, thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.
 
Trải qua các thời kỳ, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện thật tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương rất chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, chiến sĩ học tập, thực hiện.
 
Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” luôn đạt những bước phát triển mới, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu.
 
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, với tinh thần tiên phong, sáng tạo, phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã đạt được nhiều kết quả thật sự to lớn, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các đại biểu cần quán triệt những tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nói chung và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng.
 
Trong đó, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, đó là: "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo"; và "gương mẫu, đi đầu", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.
 
Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá, tập trung thảo luận, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản: Làm rõ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân hiện nay. Mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng, cán bộ, đảng viên nói chung. Đánh giá kết quả học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công an các đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực công tác, thực tiễn chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Làm rõ những hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm trong quá trình học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. 
Giáo sư Hoàng Chí Bảo tham luận tại hội thảo.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo tham luận tại hội thảo.
Phân tích làm rõ hơn sự phát triển những nội hàm mới của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết thực vận dụng trong bối cảnh tình hình mới; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.
Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 128 bài tham luận từ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các nhà nghiên cứu, khoa học, nhà báo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân…
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận “Sáu điều dạy của Bác, 51 chữ vàng” của nhà báo Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; nhà báo Hồng Vinh với tham luận “Giá trị văn hóa trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; “Sáu điều Bác dạy Công an - tài sản tinh thần vô giá cần gìn giữ và phát huy trong toàn lực lượng để mãi mãi xứng đáng là “Công an nhân dân - bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Giáo sư Hoàng Chí Bảo; “Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ” của Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an…
 
Theo THANH HÀ (Nhân Dân)

tin liên quan

Quảng Ninh: Trên 9.000 lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Việt Nam đưa ra đề xuất tại hội nghị về các nước kém phát triển nhất

Việt Nam đề xuất nâng cao nội lực và năng lực cạnh tranh quốc gia trên cơ sở phù hợp với thế mạnh và đặc điểm của từng nước LDC; chú trọng vai trò động lực tăng trưởng của thương mại và hội nhập.
 

Điểm tựa của người lao động

(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, là điểm tựa để NLĐ toàn công ty hăng hái thi đua sản xuất, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.