Về với đền Hùng

  • 13:45 | Thứ Năm, 18/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tháng tư về với đền Hùng
Nắng quăn hoa văn ngọn lửa
Dưới vòm tán cây cổ thụ
Ta tìm gặp lại ngày xưa...
 
Vua tôi xuống ruộng cày bừa
Thậm Thình* đêm đêm giã gạo
Câu xoan níu vào vạt áo
Quả đồi úp tựa mâm xôi.
 
Trưa nay lòng bỗng bồi hồi
Đến bên bậc thềm đền Hạ
Bâng khuâng ngỡ Bác đang ngồi
Áo khoác ka ki đã bạc
 
“Các Vua Hùng có công dựng nước
Bác cháu ta giữ nước vững bền...”
Trên suốt chặng đường đánh giặc
Bác cùng chúng cháu hành quân...
 
Tháng tư về với đền Hùng
Vui chung mùa xuân đại thắng
Khăn rằn gió bay lượn sóng
Ba miền tụ hội về đây...
                                   Nguyễn Ngọc Phú 
 
* Thậm Thình: Xóm núi ở Phú Thọ nơi ngày xưa Vua Hùng cày ruộng với dân.
 

tin liên quan

Thiêng liêng nguồn cội "con Rồng, cháu Tiên"

Trở về cội nguồn, nơi Đất Tổ linh thiêng các Vua Hùng đóng đô, dựng nước, với sợi chỉ đỏ kết nối bền chặt là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, mỗi người dân Việt Nam luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy để đoàn kết một lòng, dựng xây cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Huy động nguồn lực xây dựng và phát triển văn hóa

(QBĐT) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (NQ số 33) và Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", huyện Lệ Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.