Tâm sự nhà báo

  • 08:38 | Thứ Hai, 21/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời nào cũng sẵn Thạch Sanh
Nhưng, đời còn đó “song hành” Lý Thông?
Vì đời vạch tội, ghi công
Làm sao lắng đục, khơi trong ngọn nguồn?
 
Góp công, trừ bớt điều buồn
Nhân niềm vui rạng rỡ muôn kiếp người?
Khát khao thanh lọc đất trời
Cho nhân gian mãi ngát ngời sáng trong?
 
Nỗi gì canh cánh trong lòng
Suy tư thao thức, đèo bồng khôn nguôi?
Sự đời chân - ngụy người ơi
Lòng ta đau bấy cảnh đời trớ trêu.
 
Của để dành: Sẵn niềm yêu
Thì đem thế chấp tin yêu với đời
Chân trung, minh triết vì người
Lòng thanh thản trước cuộc đời đáng yêu!
 
Lê Anh Phong