.
Về việc chậm giao đất rừng cho người dân ở xã Sen Thủy:

UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo khẩn trương hoàn thành phương án giao đất

.
07:56, Thứ Ba, 25/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là phúc đáp của UBND huyện Lệ Thủy sau khi Báo Quảng Bình đăng bài “Sen Thủy (Lệ Thủy): Xã “bất tuân” chỉ đạo của huyện, dân mòn mỏi chờ giao đất sản xuất!”, ra ngày 27-8-2018 phản ánh với nội dung: Qua xác minh của phóng viên Báo Quảng Bình cho thấy, vấn đề bạn đọc phản ánh UBND xã Sen Thủy “bất tuân” sự chỉ đạo của UBND huyện Lệ Thủy, khiến hơn 2 năm qua người dân địa phương phải mỏi mòn chờ được giao đất rừng để sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình là đúng thực tế.

Sau khi Báo Quảng Bình đăng bài nói trên, ngày 28-8-2018, UBND huyện Lệ Thủy đã có Công văn số 1895/UBND-VP gửi Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) và Chủ tịch UBND xã Sen Thủy, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND huyện liên quan đến việc giao đất rừng cho các hộ dân ở xã Sen Thủy sản xuất và báo cáo tình hình thực hiện vấn đề này để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Báo Quảng Bình về sự việc báo nêu.

Ngày 19-9-2018, Báo Quảng Bình nhận được văn bản số 2012/UBND-TNMT, ngày 14-9-2018 của UBND huyện Lệ Thủy phúc đáp sự việc báo nêu về việc giao đất sản xuất tại xã Sen Thủy.

Theo đó, UBND huyện báo cáo vấn đề báo nêu như sau:  Ngày 27-1-2016, UBND huyện Lệ Thủy ban hành Công văn số 175/UBND-VP về việc triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện.

Từ việc UBND xã Sen Thủy “bất tuân” sự chỉ đạo của UBND huyện Lệ Thủy đã dẫn đến nhiều diện tích đất rừng ở địa phương bị người dân chiếm dụng và trồng cây trái phép.
Từ việc UBND xã Sen Thủy “bất tuân” sự chỉ đạo của UBND huyện Lệ Thủy đã dẫn đến nhiều diện tích đất rừng ở địa phương bị người dân chiếm dụng và trồng cây trái phép.

UBND huyện giao Phòng TN-MT chủ trì phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển (RPHVB) Nam Quảng Bình, Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể cho UBND xã Sen Thủy khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để đề nghị UBND tỉnh bàn giao đất thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý RPHVB Nam Quảng Bình về cho xã Sen Thủy quản lý nhằm giao cho các hộ dân sản xuất.

Ngày 19-2-2016, Phòng TN-MT đã tổ chức buổi làm việc có sự tham gia của Trưởng phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban quản lý  RPHVB Nam Quảng Bình, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Sen Thủy để bàn các giải pháp liên quan đến việc giao đất rừng tại xã Sen Thủy.

Ngày 26-2-2016, UBND huyện tiếp tục ban hành công văn số 333/UBND-TNMT về triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện, theo đó yêu cầu UBND xã Sen Thủy: Thành lập tổ công tác, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc rà soát cụ thể hiện trạng sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích 658,3 ha đất thuộc lâm phận quản lý của Ban quản lý RPHVB Nam Quảng Bình đã được Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh đo đạc vào năm 2014.

Trước mắt, lập phương án đối với 252 ha đất theo biên bản tạm giao năm 2009 giữa Ban quản lý RPHVB và xã Sen Thủy. Sau khi lập phương án xong, UBND xã lập tờ trình và hồ sơ trình UBND huyện xem xét đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất của Ban quản lý RPHVB Nam Quảng Bình giao cho xã Sen Thủy quản lý để thực hiện phương án giao đất theo quy định.

Ngày 29-6-2016, UBND xã Sen Thủy có báo cáo số 24/BC-UBND, theo đó đã rà soát hiện trạng 252 ha đất theo biên bản tạm giao năm 2009 giữa Ban quản lý RPHVB Nam Quảng Bình và xã Sen Thủy, nhưng diện tích thực tế chỉ còn 1.828.124m2. Ngày 15-7-2016, UBND huyện tiếp tục ban hành công văn số 1288/UBND-TNMT về triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện.

Cụ thể, UBND xã Sen Thủy tiến hành lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất đã rà soát hiện trạng 1.828.124m2. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện. Tuy nhiên, UBND xã Sen Thủy vẫn chưa hoàn thành. Ngày 22-9-2016, UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn số 2051/UBND-TNMT (lần 3), theo đó yêu cầu UBND xã Sen Thủy khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện.

Đến nay, UBND huyện đã có 4 văn bản chỉ đạo UBND xã Sen Thủy thực hiện phương án giao đất rừng. Tuy nhiên, UBND xã Sen Thủy vẫn chưa hoàn chỉnh phương án giao đất theo quy định.

Nội dung công văn của UBND huyện cũng nêu rõ: Sau khi nhận được phản ánh của Báo Quảng Bình, ngày 28-8-2018 UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 1895/UBND-VP về việc báo cáo tình hình thực hiện sự việc Báo Quảng Bình nêu.

Ngày 30-8-2018, UBND xã Sen Thủy có Báo cáo số 79/BC-UBND về việc chia đất rừng ngoài lâm phận do Ban quản lý RPHVB Nam Quảng Bình quản lý tạm giao cho UBND xã Sen Thủy quản lý. Theo đó, đến nay UBND xã Sen Thủy đã chỉ đạo 3 thôn: Sen Bình, Trung Tân và Hòa Bình tiến hành chia đất cho các hộ dân.

Cụ thể: Tại thôn Sen Bình chia cho 30 hộ ở thôn Trung Tân đã trồng trên đất thôn Sen Bình với diện tích 67,04ha; thôn Trung tân chia cho 198 hộ với tổng diện tích  80,07ha; thôn Hòa Bình chia cho 69 hộ dân với diện tích 35,19ha.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã Sen Thủy hoàn thành phương án để làm thủ tục giao đất rừng sản xuất theo quy định cho người dân.

Phòng P.V Bạn đọc

 

,