.
Về nội dung đơn khiếu nại của ông Hoàng Tấn Bảo ở thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy):

Nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

.
09:12, Thứ Hai, 17/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Liên quan đến nội dung đơn khiếu nại của ông Hoàng Tấn Bảo (ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) đối với Công văn số 62/CV-UBND, ngày 29-12-2017 của UBND thị trấn Kiến Giang có nội dung đề cập đến công nợ giữa bố đẻ của ông Bảo với HTX Thượng Giang, UBND huyện Lệ Thủy có văn bản trả lời nội dung khiếu nại này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân.

Cụ thể, ông Hoàng Tấn Bảo khiếu nại Công văn số 62/CV-UBND, ngày 29-12-2017, của UBND thị trấn Kiến Giang vì cho rằng trong đó có nội dung đề cập đến công nợ giữa bố đẻ của ông với HTX Thượng Giang là không đúng.

Về nội dung khiếu nại này, UBND huyện Lệ Thủy có văn bản số 186/BC-UBND, ngày 6-9-2018, trả lời như sau: Ngày 22-12-2017, UBND thị trấn Kiến Giang có tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Hoàng Tấn Bảo về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đất ruộng của hộ gia đình ông chia theo Nghị định số 64/NĐ-CP, ngày 27-9-1993 của Chính phủ. Sau khi tiếp nhận nội dung kiến nghị này của ông Bảo, UBND thị trấn Kiến Giang đã kiểm tra, rà soát các hồ sơ tài liệu có liên quan và yêu cầu HTX Thượng Giang báo cáo nội dung mà ông Bảo nêu trong đơn.

Ngày 29-12-2017, UBND thị trấn Kiến Giang ban hành Công văn số 62/CV-UBND về việc trả lời kiến nghị của ông Hoàng Tấn Bảo. Trong nội dung trả lời cho ông Bảo, UBND thị trấn Kiến Giang đã trích báo cáo của HTX Thượng Giang với nội dung: “Nguyên nhân 2 khẩu ruộng của bố, mẹ ông Hoàng Tấn Bảo còn nợ sản phẩm của HTX nên 2 khẩu ruộng đó nằm trong đối tượng khoanh nợ không được nhận ruộng. Sau đó bà Hoàng Thị Thu đứng ra nhận trả nợ và nộp tiền nhận 2 khẩu ruộng đó”.

Như vậy, đối với nội dung liên quan đến công nợ sản phẩm giữa bố, mẹ ông Hoàng Tấn Bảo với HTX Thượng Giang không phải do UBND thị trấn Kiến Giang kết luận tại Công văn số 62/CV-UBND, ngày 29-12-2017, mà UBND thị trấn Kiến Giang chỉ trích nội dung báo cáo của HTX Thượng Giang.

Sau khi nhận được Công văn số 62/CV-UBND, ông Bảo tiếp tục có đơn khiếu nại gửi UBND thị trấn Kiến Giang và đã được UBND thị trấn Kiến Giang tổ chức làm việc với ông Bảo để giải thích cho ông được rõ.

Ngày 29-1-2018, UBND thị trấn Kiến Giang ban hành Thông báo số 03/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang tại buổi làm việc với ông Bảo. Tiếp đó, ngày 4-6-2018 UBND thị trấn Kiến Giang ban hành Thông báo số 16/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Tấn Bảo vì lý do nội dung khiếu nại của ông đã hết thời hiệu giải quyết.

Liên quan đến nội dung khiếu nại nói trên, sau khi nhận được đơn của ông Bảo, UBND Lệ Thủy đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra, xem xét hồ sơ vụ việc của ông Bảo và đã ban hành Công văn số 1421/UBND-TTr, ngày 26-6-2018 về việc trả lời đơn của ông Bảo.

Nội dung công văn nêu rõ: Nội dung khiếu nại của ông Hoàng Tấn Bảo liên quan đến việc phân chia đất ruộng theo Nghị định 64/NĐ-CP, ngày 27-9-1993, của Chính phủ nay đã hết thời hiệu giải quyết và khẳng định việc UBND thị trấn Kiến Giang ban hành Thông báo số 16/TB-UBND, ngày 4-6-2018, về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Tấn Bảo là đúng quy định.

Về nội dung công nợ giữa bố, mẹ ông Hoàng Tấn Bảo và HTX Thượng Giang, UBND huyện Lệ Thủy cho hay đã giải thích cho ông Bảo được rõ: Nội dung này là tranh chấp dân sự giữa gia đình ông Hoàng Tấn Bảo và HTX Thượng Giang, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. Vì vậy, UBND huyện đã hướng dẫn ông Hoàng Tấn Bảo gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phòng P.V Bạn đọc
 

,