icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công bố các "luồng xanh" giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  • 12:26 | Thứ Năm, 29/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 27-7-2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 2043/TB-SGTVT thông báo về việc công bố “luồng xanh” nội tỉnh, kết nối với “luồng xanh” quốc gia qua địa bàn tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện bảo đảm lưu thông vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, “luồng xanh” tại các tuyến nội tỉnh Quảng Bình kết nối với hệ thống “luồng xanh” quốc gia bao gồm các lộ trình: Quốc lộ 1 tại Km 709+600 nối với đường tỉnh 565B, Quốc lộ 1 tại Km 696+700 nối với Quốc lộ 9C, Quốc lộ 1 tại Km 678+800 nối với đường tỉnh 564B, Quốc lộ 1 tại Km 671+050 nối với Quốc lộ 9B, Quốc lộ 1 tại Km 658+200 nối với Quốc lộ 9E, Quốc lộ 1 tại Km 653+00 nối với đường tỉnh 566, Quốc lộ 1 tại Km 646+700 nối với đường tỉnh 561, Quốc lộ 1 tại Km 626+00 nối với đường tỉnh 560, Quốc lộ 1 tại Km 621+100 nối với Quốc lộ 12A, Quốc lộ 1 tại Km 608+300 nối với đường khu công nghiệp Tiến Châu - Văn Hóa - Hòn La, Quốc lộ 1 tại Km 605+600 nối với đường tỉnh 558B.
"Luồng xanh" theo lộ trình từ TP. Đồng Hới đi huyện Tuyên Hoá và ngược lại.
Về tổ chức giao thông “luồng xanh” nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được thực hiện từ TP. Đồng Hới kết nối với 7 huyện, thị xã. Cụ thể:
 
Lưu thông từ TP. Đồng Hới đi huyện Quảng Ninh bao gồm: Lộ trình 1: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 1 - huyện Quảng Ninh và ngược lại; Lộ trình 2: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 9E - đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - xã Trường Sơn và ngược lại.
 
Lưu thông từ TP. Đồng Hới đi huyện Lệ Thủy bao gồm: Lộ trình 1: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 9C - huyện Lệ Thủy và ngược lại; Lộ trình 2: TP. Đồng Hới - đường tỉnh 570B - đường Hồ Chí Minh nhánh Đông - Quốc lộ 9C - huyện Lệ Thủy và ngược lại.
 
Lưu thông từ TP. Đồng Hới đi huyện Bố Trạch bao gồm: Lộ trình 1: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 1 - huyện Bố Trạch và ngược lại; Lộ trình 2: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 9E - Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông - Quốc lộ 15 - đường tỉnh 562 - thị trấn Phong Nha và ngược lại.
 
Lưu thông từ TP. Đồng Hới đi TX. Ba Đồn theo lộ trình: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 1 - TX. Ba Đồn và ngược lại.
 
Lưu thông từ TP. Đồng Hới đi huyện Quảng Trạch theo lộ trình: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 1 - huyện Quảng Trạch và ngược lại.
 
Lưu thông từ TP. Đồng Hới đi huyện Tuyên Hóa theo lộ trình: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 12A - huyện Tuyên Hóa và ngược lại.
 
Lưu thông từ TP. Đồng Hới đi huyện Minh Hóa bao gồm: Lộ trình 1: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 12A - Quốc lộ 12C - Quốc lộ 12 A (đoạn Hồng Hóa - Pheo) - huyện Minh Hóa và ngược lại; Lộ trình 2: TP. Đồng Hới - Quốc lộ 9E - Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông - Quốc lộ 12A (đoạn Hồng Hóa - Pheo) - huyện Minh Hóa và ngược lại.
 
Cũng tại Công văn này, Sở Giao thông vận tải thông báo lộ trình các phương tiện đi trên trục Quốc lộ 1 quá cảnh qua địa phận tỉnh Quảng Bình thực hiện theo công bố của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 
 
Tùy Phong