icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khẩn trương và kỹ lưỡng

  • 16:53 | Thứ Hai, 12/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chiều 12-7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 58, phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV.
 
Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026); cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025; công tác nhân sự để trình Quốc hội; việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Dự kiến, phiên họp sẽ diễn ra đến hết ngày 14-7. Các nội dung được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 58 rất phong phú và rất quan trọng và sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20-7 tới, trong đó nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược đặt nền móng cho việc triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển giai đoạn 5 năm 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về các nội dung của phiên họp trên tinh thần vừa khẩn trương vừa phải hết sức kỹ lưỡng để sớm hoàn tất quá trình chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất. Thời gian từ Phiên họp thứ 58 đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV không còn nhiều, trong khi rất nhiều đại biểu Quốc hội Khóa XV mới trúng cử lần đầu, do đó, theo Chủ tịch Quốc hội, công tác chuẩn bị càng kỹ lưỡng bao nhiêu càng bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội được xem xét thấu đáo, khả thi bấy nhiêu.
 
Theo Báo điện tử Đại biểu Nhân dân