icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

  • 16:09 | Thứ Năm, 10/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 893/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 3).
Đóng dấu xác nhận đã bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN
Đóng dấu xác nhận đã bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN
Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 238,3 tỷ đồng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương (đợt 3).
 
Cụ thể, kinh phí bổ sung cho các bộ, cơ quan Trung ương là 63,87 tỷ đồng. Kinh phí bổ sung cho các địa phương là 174,43 tỷ đồng.
 
Nguồn kinh phí sử dụng từ nguồn dự phòng kinh phí bầu cử đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là gần 30,48 tỷ đồng; bổ sung từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính ngân sách Trung ương năm 2021 đã được Quốc hội quyết định (ngoài nguồn kinh phí 1.500 tỷ đồng đã bố trí từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính ngân sách trung ương năm 2021 phục vụ bầu cử) là 207,8 tỷ đồng.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo; thực hiện thông báo kinh phí bổ sung (đợt 3) cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.
 
Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung nêu trên để thực hiện các nhiệm vụ phục vụ bầu cử năm 2021. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.
 
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung đợt 1 số tiền 733,3 tỷ đồng và bổ sung đợt 2 với số tiền 736 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2021 cho các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Theo TTXVN/Báo Tin tức