.

TP. Đồng Hới: Bàn giao danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

.
09:11, Thứ Tư, 21/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 20-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã tổ chức ký biên bản giao, nhận biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử (UBBC) TP. Đồng Hới.
 
Dự buổi bàn giao có các đồng chí: Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC TP. Đồng Hới; Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Phó Chủ tịch UBBC TP. Đồng Hới.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 cho đại diện UBBC TP. Đồng Hới.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện UBBC TP. Đồng Hới.

Căn cứ Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới tiến hành bàn giao đến UBBC thành phố các nội dung, gồm: biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 53 người (trong đó, nữ: 22 người chiếm 41,5%, trẻ (dưới 40 tuổi): 20 người chiếm 37,7%, tái cử: 9 người chiếm 16,98%, ngoài đảng: 5 người chiếm 9,4%); danh sách những người xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 7 người; đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026: 8 đơn.

Sau khi nhận bàn giao hồ sơ, UBBC TP. Đồng Hới sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng kế hoạch


 N.L

 
,