icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HĐND huyện Quảng Ninh: Thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án

  • 10:17 | Thứ Bảy, 28/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề).
Toàn cảnh kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX.
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét thảo luận các tờ trình của UBND huyện về: bố trí kinh phí từ tiền sử dụng đất năm 2020 để bố trí đối ứng và trả nợ các công trình ngân sách tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển quỹ đất năm 2021 (thuộc nguồn vốn ngân sách huyện); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn huyện (nguồn ngân sách tỉnh)...
 
HĐND huyện Quảng Ninh cũng đã thông qua 12 nghị quyết, trong đó, 1 nghị quyết về việc bố trí kinh phí từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2020 để bố trí đối ứng và trả nợ các công trình ngân sách tỉnh; 6 nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án phát triển quỹ đất năm 2021 (nguồn ngân sách huyện) và 5 nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án trên địa bàn huyện (nguồn ngân sách tỉnh).
 
Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)