.

"Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh"

.
14:45, Thứ Tư, 23/09/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng tổ chức vào ngày 23-9.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, có đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương, phụ trách Vụ Địa phương V.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) của Đảng đã được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững và siết chặt. Cấp ủy các cấp đã kịp thời triển khai, quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác KT,GS và kỷ luật Đảng; đồng thời cụ thể hóa bằng văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra toàn khóa, kế hoạch KT,GS hàng năm và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc KT,GS theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao.

Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung vào nhiều lĩnh vực, nơi khó khăn, phức tạp, những vụ việc bức xúc, quan tâm kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới cách một cấp.

Công tác giám sát ngày càng được mở rộng; đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời. Công tác kiểm tra tài chính Đảng, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm đẩy mạnh.

Qua KT,GS đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Việc công khai kết luận kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần giáo dục, răn đe, hạn chế vi phạm; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Trong nhiệm kỳ, UBKT 3 cấp đã chủ động kiểm tra 94 tổ chức đảng và 279 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 14 cấp ủy viên các cấp. Các cuộc KT,GS của UBKT các cấp bảo đảm đúng quy trình, thời gian, lựa chọn đúng nội dung, đối tượng; xem xét, xử lý các vụ việc bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, thấu tình đạt lý. Các vụ việc UBKT Tỉnh ủy giải quyết được dư luận đồng tình, đánh giá cao, vì thế, tác dụng của KT,GS ngày càng được nâng lên. Với các vụ việc đã xử lý kỷ luật, khiếu nại về mức kỷ luật chiếm rất thấp, cả nhiệm kỳ chỉ có 7 trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng (trong tổng số 1.720 đảng viên bị thi hành kỷ luật, chiếm 0,4%).

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Công Hải trao giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho các tập thể
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Công Hải trao giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho các tập thể

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những thành tựu đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác KT,GS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt UBKT Trung ương, đồng chí Võ Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác KT,GS và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh Quảng Bình. Đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng mà Quảng Bình cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác KT,GS, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, tổng hợp các ý kiến, báo cáo Trung ương và yêu cầu UBKT Tỉnh ủy tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung theo thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác KT,GS.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác KT,GS, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác KT,GS để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

Cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác KT,GS, thi hành kỷ luật trong Đảng theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện tốt công tác KT.GS.

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác KT,GS khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp cần tăng cường nâng cao chất lượng công tác KT,GS, đây là việc làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, nhắc nhở kịp thời. UBKT các cấp cần tích cực, chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao. Về công tác cán bộ, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tỉnh hình mới…     

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho 7 tập thể; UBKT Tỉnh ủy trao giấy khen cho 4 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngọc Mai    

,