.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XXI

.
15:22, Thứ Ba, 28/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng nay, 28-7, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Về phía cơ quan Trung ương có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
 
Đại hội có sự tham dự của 225 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.
 
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện Tuyên Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng. Có 21/22 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng đạt, vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.
 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng và có nhiều tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 10,1%. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đến năm 2020 là 77,8 tỷ đồng. Sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 20.600 tấn. Thu nhập bình quân đầu người (dự ước đến hết năm 2020) đạt 38 triệu đồng.
Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hoá-xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, an sinh xã hội đảm bảo, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng-an ninh được củng cố vững chắc.
Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày báo cáo Chính trị tại đại hội
Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày báo cáo chính trị tại đại hội
Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được phát huy. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.
 
Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường.
 
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng khẳng định vai trò trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội.
Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp.
Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp.
Tuy nhiên, đến nay, Tuyên Hoá vẫn là huyện phát triển còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, báo cáo chính trị tại đại hội cũng đã phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.
aaa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cũng như những khó khăn, thách thức và yêu cầu đại hội phân tích thật kỹ nguyên nhân của hạn chế, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.
Hoàn toàn nhất trí với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà báo cáo chính trị đã đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ Tuyên Hóa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh, chuyên canh, thích ứng với biến đổi khí hậu; khai thác có hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản trên sông Gianh; có các chính sách ưu tiên cho công tác trồng rừng gỗ lớn gắn với làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm bền vững.
 
Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và coi đây là khâu đột phá của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuyên Hóa diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-7-2020.
 
Dương Công Hợp
,