.

Minh Hóa: Tập trung thực hiện các chương trình phát triển kinh tế

.
09:16, Thứ Tư, 09/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 8-10, Huyện ủy Minh Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV-2019.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý III-2019, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện Minh Hóa được giữ vững và đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng vụ hè-thu toàn huyện thực hiện 1.034ha, đạt 66,58% kế hoạch; tổng đàn gia súc 28.977 con, đạt 81,2% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 82,4 tỷ đồng... Huyện tiếp tục triển khai thực hiện 2 chương trình trọng tâm là phát triển chăn nuôi và trồng rừng kinh tế, đồng thời thực hiện kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn. 

Về công tác xây dựng Đảng, huyện Minh Hóa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ; tăng cường bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Trong 3 tháng cuối năm, huyện Minh Hóa tập trung chuẩn bị sản xuất vụ thu-đông; chủ động phòng trừ dịch bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi, chống rét cho trâu bò; tăng cường bảo vệ rừng và trồng rừng; xây dựng và triển khai chương trình phát triển du lịch; tiếp tục thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, Nghị quyết 30a của Chính phủ; xây dựng nông thôn mới; quản lý quy hoạch và xử lý vi phạm về đất đai; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách về các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm...

Các cấp ủy đảng, đơn vị trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chí Tuân

,