.

Hội thảo khoa học "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"

.
14:04, Thứ Sáu, 16/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương và công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 16-8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Tham dự và chủ trì hội thảo có đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội; thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm khẳng định sự cần thiết phải nêu gương trong giai đoạn hiện nay, xác định được những nội dung cốt lõi của nêu gương trong mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

Hội thảo cũng nhằm đánh giá thực trạng trách nhiệm nêu gương, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chính, nhất là những khuyết điểm gây bức xúc trong xã hội do cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu gây ra; đề xuất những giải pháp cụ thể để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nề nếp.

Thông qua hội thảo sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Thông qua hội thảo nhằm đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về tránh nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm; làm rõ những nội dung cốt lõi về trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành.

Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với 130 đại biểu tham dự, 23 bài tham luận trong đó có 9 tham luận được trình bày mang tính đại diện cho một số lĩnh vực về quản lý Nhà nước, Nội chính, Tư pháp, xây dựng Đảng và công tác Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội phản ánh từ thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, hội thảo đã làm rõ nội hàm về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Các tham luận đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ, nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc thực hiện các chủ trương, quy định nêu gương của Đảng góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Việc tổ chức thực hiện nêu gương cụ thể cho mỗi cấp, mỗi ngành cho phù hợp đòi hỏi sự quyết tâm chính trị phải cao.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã đề ra một số nhiệm vụ thời gian tới nhằm thực hiện tốt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương.

Ngọc Mai

,