.

Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

.
14:13, Thứ Năm, 08/08/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 8-8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Tham dự có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên; trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thắng nhấn mạnh, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được quán triệt đến cán bộ chủ chốt lần này là những nội dung hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đang đặt ra trước mắt và lâu dài về công tác xây dựng Đảng.

Thông qua hội nghị này, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nắm vững các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; trên cơ sở đó, cụ thể hoá, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư một cách thiết thực, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm tính khả thi.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí Trần Thắng  yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương có kế hoạch, chỉ đạo tốt việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở địa phương, đơn vị, đồng thời có kế hoạch để làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân.
 
Tại hội nghị, đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế"; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.
 
Hiền Chi
,