Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giúp dân xóa đói giảm nghèo ở phía Tây Quảng Bình

  • 07:49 | Thứ Hai, 11/12/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo 2768/BQP-KT ngày 5/8/2020 của Bộ Quốc phòng về việc công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu kinh tế, quốc phòng (KTQP) đến năm 2025, Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa được lập quy hoạch, nằm trên địa bàn các xã biên giới gồm xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa) tỉnh Quảng Bình với 56 thôn, bản, do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (Đoàn 92), Quân khu 4 làm chủ đầu tư dự án, sẽ góp phần giúp đỡ bà con nhân dân biên giới phía Tây tỉnh Quảng Bình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
 
Dự án sẽ xây dựng 13 khu dân cư hình thành mới để ổn định cuộc sống cho 327 hộ dân, xen ghép, giãn dân, tách hộ cho hơn 1.700 hộ dân khác trong vùng dự án. Dự án cũng hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, nguồn nhân lực, đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, hình thành vành đai biên giới vững chắc ở phía tây bắc của tỉnh Quảng Bình.
Cán bộ, nhân viên Đoàn 92 trò truyện tuyên truyền với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.
Cán bộ, nhân viên Đoàn 92 trò truyện tuyên truyền với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.
Theo Đại tá Lưu Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn 92, sau gần 25 năm đứng chân thực hiện nhiệm vụ tại Khu KTQP A So, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn 92 đã hoàn thành nhiệm, chương trình kế hoạch được giao, đã góp phần tích cực trong giúp đỡ bà con nhân dân nơi biên cương xứ Huế ngày thêm khởi sắc. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Đoàn 92 phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương xây dựng Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Thực tiễn hoạt động của các khu KTQP đã khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược cả về KT-XH và QPAN. Ý thức rõ vinh dự, trách nhiệm và chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Đoàn 92 tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng các Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Theo quyết của Bộ Quốc phòng xây dựng quy hoạch Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa định hướng đến năm 2025, sẽ đầu tư 05 công trình giao thông tại xã Dân Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa), xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa); 06 công trình cấp nước sinh hoạt, tại xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa, Thanh Hóa; 1 công trình thủy lợi thuộc xã Hóa Sơn; 1 Điểm trường học Mầm non, Tiểu học thuộc xã Dân Hóa; 4 công trình điện tại xã Dân Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa, Thanh Hóa. Hỗ trợ xây dựng 4 cụm dân cư thuộc xã Dân Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa, Thanh Hóa; sắp xếp ổn định dân cư hơn 300 hộ dân. Xây dựng 4 mô hình gồm Khai hoang lúa nước 2 ha tại bản Ka Vi, xã Dân Hóa; Trồng lúa nước 2ha tại bản Sy, xã Trọng Hóa, 2 Trạm ươm cây giống 2 ha tại thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn và thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa.
Đoàn 92 phối hợp với địa phương tập huấn kỹ thuật chăm sóc vặt nuôi trên địa bàn trong Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa.
Đoàn 92 phối hợp với địa phương tập huấn kỹ thuật chăm sóc vặt nuôi trên địa bàn trong Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa.
Mục tiêu xây dựng Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa nhằm củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới phía Tây tỉnh Quảng Bình hình thành thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, tạo vành đai vững chắc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tổ chức bố trí, sắp xếp dân cư tại khu vực biên giới có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh trong thế trận khu vực phòng thủ, hình thành các cụm, bản, làng, xã; phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong Khu KTQP để từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tình đoàn kết quân dân thêm vững chắc.
 
Bên cạnh đó, thực hiện các mô hình chăn nuôi thuộc Dự án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và mô hình bộ đội Đoàn 92 gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, năm 2023 Đoàn 92 hỗ trợ hỗ trợ con lợn thành phẩm và thức ăn cho 200 hộ dân; hỗ trợ dê cho 203 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 5 xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa) tỉnh Quảng Bình với mong muốn trao “cần câu” cho bà con nhân dân từng bước thoát nghèo.
 
Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thành lập Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã khẳng định: Khu KT-QP Minh Hóa - Tuyên Hóa có vị trí quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của tỉnh Quảng Bình. Dự án sẽ tạo nguồn lực cho 5 xã thuộc 2 huyện khó khăn nhất của tỉnh Quảng Bình để có thể bứt phá trong giai đoạn mới. Đồng thời, tỉnh Quảng Bình sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc triển khai xây dựng khu kinh tế. Quá trình triển khai, cần lưu ý để tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050; lồng ghép các dự án một cách phù hợp, tránh chồng chéo, phân tán nguồn lực nhằm bảo đảm hiệu quả của dự án.
Đoàn 92 hỗ trợ dê cho bà con nhân dân trên địa bàn Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Đoàn 92 hỗ trợ dê cho bà con nhân dân trên địa bàn Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Bên cạnh thực hiện các chương trình dự án, phát triển kinh tế xã hội, cán bộ, nhân viên Đoàn 92 luôn tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống các thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, xây dựng tình đoàn kết quân dân; chăm sóc y tế cho nhân dân; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cho địa phương; phục hồi bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Phối hợp với các lực lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới miền Tây xứ  Quảng.
 
Đồng chí Hồ Quang Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cho biết: “Cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi khi Bộ đội 92 về cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân nơi biên giới. Vừa qua, bên cạnh hỗ trợ dê sinh sản, bộ đội Đoàn 92 còn thường xuyên đến hướng dẫn cách chăm sóc, đến nay nhiều hộ dân Dê phát triển rất tốt, đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con nhân dân có thêm thu nhập từng bước thoát nghèo”.
Theo Báo Quân khu 4

tin liên quan

Giành lấy sự sống từ… biển

(QBĐT) - Mỗi khi nhận được tin báo ngư dân cần cứu nạn khẩn cấp, những người lính Biên phòng ấy lại ngược sóng dữ, lao mình về phía biển.

Bộ CHQS tỉnh: Rút kinh nghiệm xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu"

(QBĐT) - Ngày 30/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị tham quan, rút kinh nghiệm công tác xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu". Đại tá Hoàng Xuân Đông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị. 

Đảng ủy Quân sự TX. Ba Đồn: Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(QBĐT) - Ngày 28/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã, Đảng ủy Quân sự thị xã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.