Ngày 26-7, công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

  • 07:54 | Thứ Hai, 26/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của hơn 980.000 thí sinh trên cả nước sẽ được các Hội đồng thi công bố cùng thời điểm, từ 0 giờ ngày 26-7.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của các thí sinh dự thi đợt 1 sẽ được công bố theo đúng kế hoạch dự kiến là vào 0 giờ ngày 26-7.
Thí sinh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Ảnh: THỦY NGUYÊN
Thí sinh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Ảnh: THỦY NGUYÊN
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình tại cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cổng thông tin điện tử của các sở Giáo dục và Đào tạo và trên một số phương tiện thông tin đại chúng.
 
Sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn xin phúc khảo tại nơi đã đăng ký dự thi. Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 26-7 đến ngày 5-8.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi công bố điểm thi, Bộ cũng sẽ công bố phổ điểm, phân tích kết quả thi, công bố thông tin về đối sánh điểm thi với kết quả học bạ của học sinh ở tất cả các địa phương trong cả nước.
 
Theo Báo Nhân Dân