.

Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

.
15:45, Thứ Ba, 28/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng nay 28-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Học tập suốt đời.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Qua 5 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của nhân dân, phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình đã chuyển biến mạnh mẽ.  
Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.
Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.
Với vai trò nòng cốt, Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội để thực hiện có hiệu quả Quyết định 281. Đến nay, toàn tỉnh có từ 70%-90% các tổ chức hội có hội viên tham gia Hội Khuyến học và 95% các đơn vị ký kết đã thành lập Hội Khuyến học tại cơ quan, đơn vị mình; đã vận động đoàn viên, hội viên người lao động tham gia tích cực việc quản lý, học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng; huy động hàng tỷ đồng và nhiều hiện vật để giúp đỡ các em học sinh nghèo có thêm nguồn lực vươn lên trong học tập.
 
Việc xây dựng mô hình “Gia đình học tập” đã trở thành phong trào thi đua trong mỗi gia đình. Qua kết quả đánh giá xếp loại, năm 2020, toàn tỉnh có trên 197.800 gia đình đạt ‘‘Gia đình học tập”, chiếm tỷ lệ 81%, tăng hơn 91.200 gia đình so với năm 2016, vượt 11% so với chỉ tiêu phấn đấu theo Đề án 281. 
 
Cuộc vận động xây dựng “Dòng họ học tập” phát triển nhanh, với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Đến nay toàn tỉnh có 1.655 dòng họ đạt dòng họ học tập, tăng 835 dòng họ so với năm 2016, vượt 12% so với chỉ tiêu phấn đấu theo Đề án 281. Hiện nay, tất cả các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều thành lập chi hội khuyến học. Hàng năm có 90% thôn, bản, tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng “Cộng đồng học tập”.  
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Trần Tiến Dũng ghi nhận những thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng ghi nhận những thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.
Thông qua việc triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, trường học. Năm 2020, Quảng Bình có 717 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”, tăng 160 đơn vị so với năm 2016, vượt 49,7 % so với  chỉ tiêu phấn đấu theo Đề án 281. Trong đó, có 5 huyện, thị xã có số “Đơn vị học tập” đạt 100% gồm: Bố Trạch, Quảng Ninh, TX. Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa. 100% huyện, thị xã, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu theo Đề án 281.
 
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, nhiều tham luận tại hội nghị đã nêu lên những cách làm hay, những bài học kinh nghiệm cũng như chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong 5 năm qua. Đồng thời đề xuất các giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập trong thời gian tới. 
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong phong trào Học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng biểu dương các “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Để  tiếp tục thực hiện, phát triển Đề án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần nâng cao chất lượng các mô hình thông qua các tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả hơn; cấp ủy, UBND các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên phải đạt danh hiệu “Công dân học tập”, gia đình cán bộ, đảng viên trở thành “Gia đình học tập”, mỗi cơ quan, chi bộ Đảng là một “Đơn vị học tập”; đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 
Toàn cảnh hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Toàn cảnh hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Trong đó, cần chú trọng tăng cường xã hội hoá các nguồn lực, xây dựng quỹ Khuyến học các cấp, duy trì công tác trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho các đối tượng là học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; đặc biệt là người lao động có nhiều sáng kiến, thành tích trong lao động, học tập và công tác.
 
Tại hội nghị, 27 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 đã vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 8 tập thể và 5 cá nhân thuộc Hội Khuyến học Quảng Bình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020 cũng đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen. 
Nội Hà
 
 
 
 
 
,