.

Ngày 10-8 học sinh tựu trường

.
14:39, Thứ Năm, 01/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), đúng ngày 10-8-2019, học sinh toàn tỉnh tựu trường chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2019-2020.

Ngày 10-8-2019 học sinh toàn tỉnh tựu trường vào năm học mới 2019-2020.
Ngày 10-8-2019 học sinh toàn tỉnh tựu trường vào năm học mới 2019-2020.

Hiện toàn ngành đang tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020 tại các đơn vị trường học, nhất là các trường ở vùng rẻo cao, bãi ngang, vùng còn nhiều khó khăn. Đồng thời, rà soát, tuyển dụng, bổ sung, sắp xếp và ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm điều kiện và yêu cầu cho năm học mới.

Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học và cơ sở giáo dục quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các trường cần đánh giá nghiêm túc về kết quả đạt được trong năm học vừa qua, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua đang được toàn ngành tập trung chỉ đạo, trong đó chú trọng đến các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dạy học.

Đồng thời, các nhà trường sớm ổn định tổ chức bộ máy, lớp học, thực hiện các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác phù hợp với học sinh, điều kiện nhà trường, địa phương. Trong đó, cần tổ chức ôn tập, thi lại cho học sinh; rà soát tuyển sinh đầu cấp theo kế hoạch, quy chế, quy định và hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục; chú ý đặc biệt đến những học sinh tiểu học, THCS, học sinh dân tộc thiểu số có nguy cơ bỏ học để vận động đến trường.

Sở lưu ý, các đơn vị trường học tiếp tục tổ chức phát động quyên góp quần áo, sách vở, kinh phí cho học sinh vùng khó; quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con các đối tượng chính sách, học sinh khuyết tật, bảo đảm cho các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; thực hiện các khoản thu, chi trong nhà trường rõ ràng, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng thu sai dưới mọi hình thức trong các nhà trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trường học tích cực tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất trường học; tu sửa, vệ sinh phong quang trường lớp, củng cố thư viện, phòng thí nghiệm thực hành, phòng học bộ môn, phòng chức năng... để ngày 26-8-2019, học sinh toàn tỉnh bắt đầu học chương trình học kỳ I năm học 2019-2020.

Nội Hà

,