Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, tập trung trọng tâm vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra của năm 2023

  • 11:12 | Thứ Năm, 08/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
QBĐT) - Sáng nay, 8/12, kỳ họp thứ 8-kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII đã chính thức khai mạc. Báo Quảng Bình trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc kỳ họp của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
 
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời,
 
Kính thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh,
 
Hôm nay, HĐND tỉnh khoá 18 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí đến dự kỳ họp. 
 
Xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào và cử tri tỉnh nhà những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Kính thưa các quý vị đại biểu,
 
Kính thưa HĐND tỉnh, 
 
Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào biến động mạnh, áp lực lạm phát gia tăng; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, việc làm và đời sống của nhân dân.
 
Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân toàn tỉnh, chúng ta đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022.
 
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,96%. Có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 34% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12%, sản xuất nông nghiệp tăng 2,48%, dịch vụ tăng 9,34%. Cả 3 khu vực của nền kinh tế đều có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
 
Ngành du lịch phục hồi nhanh, đã đón hơn 2 triệu lượt du khách đến địa bàn; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 5 lần so cùng kỳ. Quảng Bình tiếp tục là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn, được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Môi trường đầu tư từng bước được cải thiện; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh. Đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng; Tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; An sinh xã hội được quan tâm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được triển khai tích cực, đa dạng; đã tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào 2022.
 
Hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền có chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được sắp xếp tinh gọn. Cải cách thủ tục hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 còn một số tồn tại và hạn chế, đó là:
 
Có 3/21 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; Cơ cấu nguồn thu ngân sách thiếu bền vững; Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt thấp; Giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước thấp dưới mức trung bình chung; Giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn; một số dự án trọng điểm không đạt tiến độ đề ra; Nợ đọng thuế còn lớn.
 
Những khó khăn trong lĩnh vực giáo dục, y tế chậm được giải quyết; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Cải cách hành chính chuyển biến chậm; một số chỉ số chưa được cải thiện. Năng lực tham mưu, điều hành của một số sở, ban, ngành, địa phương còn hạn chế.
 
Do đó, yêu cầu đặt ra với HĐND tỉnh tại kỳ họp này là phải thẳng thắn đánh giá khách quan và toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành, đặc biệt, phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bứt phá quyết liệt hơn trong năm 2023. 
 
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng sau:
 
Thứ nhất, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; xem xét, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 với yêu cầu tăng trưởng cao hơn so với các năm trước. 
 
Thứ hai, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2021, quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2023; Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2023; Phân bổ chi tiết các nguồn vốn; Quy định nội dung, định mức chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025.
 
HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045; quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2023; quy định không thu học phí học kỳ 2, năm học 2022-2023; điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đối ngoại.
 
Thứ ba, xem xét, đánh giá kết quả công tác năm 2022 của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.
 
HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền và thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15.
Nghe và thảo luận báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; báo cáo của các sở, ban, ngành và các địa phương trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác được trình bày tại kỳ họp.
 
Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành hữu quan trả lời chất vấn việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời, thảo luận, thông qua 26 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới và quyết định một số nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp.
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp.
Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa toàn thể đồng bào và cử tri trong tỉnh,
 
Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện chủ trương giảm bớt số lượng, thời lượng trình bày các báo cáo, tờ trình; tập trung nhiều hơn thời gian cho phiên họp thảo luận, chất vấn. 
 
Vì vậy, để kỳ họp diễn ra đảm bảo nội dung và chất lượng, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, tập trung trọng tâm vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra của năm 2023; quyết định các vấn đề đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển của địa phương.
 
Phát huy những kinh nghiệm và thành quả đã đạt được, cùng với quá trình chuẩn bị chu đáo, tôi tin tưởng rằng, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá 18. 
 
Kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào và cử tri trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Xin trân trọng cảm ơn!
 
Baoquangbinh.vn

tin liên quan

Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

(QBĐT) - Sáng nay, 8/12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 8. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh với các nội dung quan trọng. Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp.

Huyện ủy Tuyên Hóa, Thành ủy Đồng Hới: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

(QBĐT) - Sáng 7/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 27 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư đánh giá cao truyền thống hợp tác giữa quân đội Việt-Lào

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước Việt-Lào tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ quốc phòng.