Tại sao sinh hoạt Đảng là khâu yếu của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp?

  • 08:59 | Thứ Bảy, 31/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực tiễn đã chứng minh, doanh nghiệp (DN) nào có tổ chức đảng mạnh thì vai trò, sức ảnh hưởng càng lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một trong những khâu yếu nhất của tổ chức đảng trong DN hiện nay là nhiều chi bộ, đảng bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, “thiếu lửa”… Giải pháp nào để đổi mới thực chất hình thức, nội dung sinh hoạt Đảng phù hợp trong DN được xem là vấn đề cấp bách hiện nay.
 
Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao vai trò của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng. Người khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt”; “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”.
 
Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.
 
Đảng bộ Khối DN hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong DN; trong đó có 28 DN nhà nước, 34 DN ngoài khu vực nhà nước, với gần 3.300 đảng viên. Thời gian qua, bằng những giải pháp đổi mới phương thức sinh hoạt Đảng, nhiều TCCSĐ trong DN, nhất là DN nhà nước đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ bảo đảm theo quy định của Điều lệ Đảng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác của tỉnh thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác của tỉnh thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh.
Nội dung sinh hoạt đã được chuẩn bị nghiêm túc trên cơ sở đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Nhiều chi bộ đã chú trọng công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư.
 
Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, trong quá trình sinh hoạt, nhiều cấp ủy trong DN đã mở rộng và phát huy dân chủ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên thể hiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Một số chi bộ đã chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đi sâu thảo luận những vấn đề do chi ủy lựa chọn, phù hợp với yêu cầu đang đặt ra với DN và chi bộ.
 
Trao đổi về thực trạng sinh hoạt Đảng trong DN, nhất là loại hình DN tư nhân (TN), đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Khối DN cho biết: “Một trong những khâu yếu nhất của tổ chức đảng trong DN hiện nay là nhiều chi bộ, đảng bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu và “thiếu lửa”.
 
Đây là "mắt xích" yếu khiến chuỗi hoạt động của các tổ chức đảng không hiệu quả, bị chùng xuống. Nguyên nhân của thực trạng trên là do ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường, khủng hoảng kinh tế thế giới, thiên tai, sự cố môi trường biển, giá cả, lạm phát, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác của DN”.
 
Nhưng có thể thấy, nguyên nhân chủ quan, trực tiếp tác động đến chất lượng sinh hoạt Đảng trong DN là do một số cấp ủy và không ít đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Một số cấp ủy chưa sâu sát, thiếu các giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
“Là cấp ủy cấp trên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp TCCSĐ trong DN, chúng tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình và ngay lúc này, thực sự cần phải có một cuộc cách mạng đổi mới phương thức sinh hoạt đảng trong DN, nhất là loại hình DNTN. Đây là giải pháp tối ưu, mang tính chiến lược nhằm nâng cao vai trò tổ chức đảng trong DN, thúc đẩy DN làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình.
 
Chúng ta phải có cơ chế linh hoạt cho DN, trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ Đảng về chế độ sinh hoạt đảng định kỳ, vừa tạo ra hiệu quả, chất lượng trong sinh hoạt, tránh trình trạng đối phó, hình thức như hiện nay, gây nhàm chán trong đảng viên.”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Khối DN nhấn mạnh.
 
Đổi mới phương thức sinh hoạt Đảng thực chất là đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt phù hợp, nhằm nâng cao các hoạt động lãnh đạo của Đảng, xây dựng nội bộ Đảng và phát huy trí tuệ tập thể, ý chí cách mạng của toàn thể đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng trong các DN cần theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm; có các quy định mang tính linh hoạt về hình thức sinh hoạt chi bộ cho những DN hoạt động kinh doanh theo ca kíp, địa bàn hoạt động xa, phân tán…
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, rất cần có những chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đây là giải pháp quan trọng, mang tính đòn bẩy và cũng là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển tổ chức đảng trong DN.
 
Trong xu thế đổi mới và hội nhập, DN đóng vai trò to lớn đối với sự phát triển của kinh tế-xã hội của tỉnh. Để các DN tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tỉnh phải có một cuộc cải cách về các văn bản pháp lý và có chính sách hỗ trợ, tạo hành lang thông thoáng cho DN trong thời điểm có nhiều rủi ro như hiện nay.
Thực hiện giải pháp này, cần kiên quyết rà soát, bãi bỏ những văn bản pháp lý cũ kỹ, lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn, hạn chế hoạt động của DN; bổ sung kịp thời các văn bản pháp luật mới, tạo hành lang thông thoáng cho các DN, nhất là DNTN phát triển.
 
Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, đảng viên nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thì ở đó vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được thể hiện rõ nét.
 
Mỗi TCCSĐ trong DN cần xây dựng quy chế phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, tuyên truyền, vận động hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ DN hiểu rõ các quy định của Đảng. Từ đó, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để cấp ủy, chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy định của Đảng.
 
 Hiền Chi