.

Quảng Bình: Sáng tạo và đột phá trong công tác cán bộ - Bài 2: Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ

.
07:20, Thứ Hai, 12/07/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Đề án số 01-ĐA/TU về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, đơn vị, địa phương gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2025 (Đề án số 01) được triển khai từ đầu năm 2021. Với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, bước đầu Đề án số 01 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo tiền đề quan trọng trong thực hiện Chương trình hành động (CTHĐ) số 04.
 
Bức tranh toàn cảnh
 
Giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu 245 cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; trong đó, cán bộ nữ chiếm 10,7% và cán bộ trẻ chiếm 8,2%. Nhiệm kỳ 2016-2021, số đại biểu nữ HĐND tỉnh có 7 người, chiếm 14%.
 
Hiện toàn tỉnh có 338 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (không bao gồm cán bộ do các ngành Trung ương quản lý trực tiếp); trong đó có 45 cán bộ nữ (chiếm 13,3%); 8 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi (chiếm 2,4%). 

Những con số trên cho thấy tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa đạt mục tiêu đề ra. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ còn mang tính hình thức, chất lượng còn thấp và chưa gắn với nhân sự để đề bạt, bổ nhiệm.

Đề án số 01 được ban hành, trong đó có các mục tiêu, giải pháp quan trọng về cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm cải thiện “bức tranh toàn cảnh” về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, để đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ thời gian qua, Đề án số 01 đã xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể để đưa cán bộ nữ, cán bộ trẻ từng bước vào vị trí quy hoạch, xác định chỉ tiêu qua hàng năm.
 
Cụ thể, mục tiêu hàng năm số cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đạt khoảng 15% đối với cán bộ nữ và cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi); để đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh đạt không dưới 15% và cán bộ trẻ không dưới 10%. Đối với các cơ quan, đơn vị có trên 30% cán bộ, công chức, viên chức là nữ thì phải có cán bộ nữ giữ các chức vụ ở các cấp. 
 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm: “Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ là nội dung hết sức quan trọng trong công tác cán bộ đối với tỉnh ta hiện nay. Để thực hiện hiệu quả Đề án số 01, cần sự quyết tâm, thống nhất cao về nhận thức của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học hỏi của cán bộ nữ, cán bộ trẻ!”
 
Những tín hiệu vui
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, có 41 cán bộ trẻ từ 35 tuổi trở xuống (7,18%), 118 cán bộ nữ (20,67%) được quy hoạch và các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 14 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi (3,44%), 76 cán bộ nữ (18,67%) được quy hoạch vào các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các huyện, thị xã, thành phố.
 
Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 24 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi (18,05%), 26 cán bộ nữ (19,55%). Quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 1 cán bộ nữ (3,7%).
 
Trao đổi với đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm, được biết, từ khi triển khai Đề án số 01 đến nay, trong số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được bổ nhiệm, cán bộ nữ chiếm 20%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 15%. Tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần lượt là: cấp tỉnh 46,99%; cấp huyện 42%; cấp xã 38,3%. Tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi ứng cử đại biểu HĐND các cấp là: cấp tỉnh 26,51%; cấp huyện 38%; cấp xã 39,2%.
 
“Đây là sự nỗ lực rất lớn, là tiền đề quan trọng trong công tác cán bộ nói chung, tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ nói riêng, khẳng định sự đúng đắn và kịp thời của Đề án số 01, góp phần thực hiện thành công CTHĐ số 04!”, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết thêm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
Các nội dung của Đề án số 01 được triển khai thống nhất trong toàn Đảng bộ. TP. Đồng Hới là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
 
Đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới cho biết, những năm qua, thành phố luôn quan tâm chú trọng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Hiện tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là 9/43 đồng chí (20,9%), trong Ban Thường vụ Thành ủy là 3/12 đồng chí (25%). Đội ngũ cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo phòng, ban, mặt trận, đoàn thể là 28/85 đồng chí (32,9%).
 
“Đề án số 01 sẽ tiếp tục là động lực quan trọng để chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong nhiệm kỳ mới, phát huy tối đa năng lực cán bộ, góp phần tạo nguồn cán bộ cho tỉnh, bảo đảm các mục tiêu của đề án!”, đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới nhấn mạnh.
 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân cũng bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm và những tín hiệu tích cực đối với công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ thời gian qua, đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Đề án số 01.
 
“33,3% nữ đại biểu Quốc hội và 28% nữ đại biểu HĐND tỉnh là những con số rất đáng mừng. Ở cấp huyện và xã, tỷ lệ cán bộ nữ cũng đang ngày càng được nâng cao. Với những kết quả khả quan đó, tin rằng công tác tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ sẽ đáp ứng yêu cầu của Đề án số 01 là chuẩn bị một bước nguồn nhân sự cấp ủy tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo các nghị quyết của Trung ương, cũng là thực hiện thành công CTHĐ số 04 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII!”, đồng chí Phạm Thị Hân chia sẻ.
 
Tại cuộc gặp mặt cán bộ nữ, cán bộ trẻ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vào tháng 3-2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Với các chính sách đồng bộ về công tác phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, cán bộ nữ, cán bộ trẻ của Quảng Bình đã có những bước tiến mạnh mẽ, khẳng định vai trò, vị thế của mình và đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của tỉnh. Được bồi dưỡng, đào tạo cơ bản,  các đồng chí đã phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đảm nhận các vị trí trọng trách, là nòng cốt và tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước!
 
Ngọc Mai
 
 
 
 
 
 
 
,