.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 104 đảng viên mới

.
09:37, Chủ Nhật, 13/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 12-9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I-2020.
Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng 10 học viên tiêu biểu lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa I-2020.
Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng 10 học viên tiêu biểu lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa I-2020.
Tham gia khóa học có 104 đảng viên dự bị của 31 đơn vị (trong đó 29 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh và có 2 đơn vị ngoài khối, đó là Đảng bộ Công ty CP 483 và Chi bộ cơ sở Siêu thị Quảng Bình).
 
Trong thời 6 ngày (từ ngày 7 đến 12-9), các học viên đã nghe giảng và tiếp thu nội dung 10 chuyên đề của chương trình mới do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định và 1 bài nói chuyện chuyên đề về tình hình và nhiệm vụ của địa phương, cơ sở và thời sự, những chủ trương, chính sách mới...
 
Lớp bồi dưỡng giúp cho các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên.
 
Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới nhận thức rõ và thực hiện tốt trách nhiệm của mình, phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Qua kết quả kiểm tra, viết bài thu hoạch và xét quá trình học tập, có 104 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới; trong đó, loại khá giỏi chiếm trên 96%. Ban tổ chức lớp học đã chọn 10 học viên tiêu biểu đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng.
                                                                        Hương Trà
,