.

Nơi ý Đảng, lòng dân đồng thuận

.
08:07, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đưa phường Bắc Lý phát triển bền vững.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Lý cho biết, để nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết, nghị quyết ấy phải thấm nhuần đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận trong tư tưởng và hành động. Trên cơ sở đó, cấp ủy xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn địa phương với những giải pháp cụ thể, thiết thực, mang hơi thở cuộc sống.
 
Nhiều giải pháp cụ thể, khoa học gắn với thực tiễn đã tạo nên sự khởi sắc trong phát triển kinh tế-xã hội ở phường Bắc Lý. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởng mạnh theo hướng thương mại-tiểu thủ công nghiệp (TTCN)-nông nghiệp. Ngành dịch vụ được ưu tiên đầu tư và quy mô ngành dịch vụ từng bước được mở rộng, đa dạng. Đến nay, phường Bắc Lý có 1.479 hộ kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, du lịch, khách sạn, nhà hàng...; 237 xe vận tải bảo đảm yêu cầu vận chuyển hàng hóa, phục vụ cho sản xuất kinh doanh vận chuyển hành khách, phục vụ du lịch và đời sống của nhân dân.
 
Sản xuất TTCN phát triển nhanh theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động. Mặc dù diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp do tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng Đảng ủy đã chỉ đạo nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, chuyển dần theo hướng dịch vụ đa ngành nghề, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm. Toàn phường hiện có 9 trang trại và 13 gia trại tổng hợp, bình quân thu nhập mỗi trang trại, gia trại đạt xấp xỉ 500 triệu đồng/năm.
Phường Bắc Lý hôm nay.
Phường Bắc Lý hôm nay.
Điểm nổi bật, trong 5 năm, phường Bắc Lý đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại với tổng kinh phí 54,5 tỷ đồng. Trong đó, nhiều công trình đưa vào sử dụng hiệu quả, tạo bộ mặt của phường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của phường ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Toàn phường hiện có 95,2% gia đình văn hóa và 76,6% tổ dân phố văn hóa...
 
Kinh tế tăng trưởng ổn định, thu nhập của nhân dân phường Bắc Lý không ngừng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,18%; tổng thu ngân sách năm 2015 đạt 40,8 tỷ đồng, đến nay tăng lên 142 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 36,5%...
 
Đảng bộ phường Bắc Lý có 1.480 đảng viên, sinh hoạt tại 24 tổ chức đảng trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Trên tinh thần tự phê bình và phê bình, từng cấp ủy, cơ quan, chi bộ đảng trực thuộc đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém, từ đó, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa cụ thể trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhanh chóng được BCH Đảng bộ tiếp thu, sửa chữa, khắc phục.
 
Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ đảng viên được tăng cường, hàng năm, Đảng bộ phường Bắc Lý có trên 80% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém và trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
 
Đảng bộ cũng có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức và thực hiện đúng các quy định, quy chế và quy trình cán bộ. Công tác quy hoạch, đánh giá, rà soát, bổ sung cán bộ được điều chỉnh theo đúng với yêu cầu của tổ chức đảng cấp trên bảo đảm các tiêu chuẩn và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Đảng bộ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về cả lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng bước chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ theo quy định.
 
Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và xem công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành 16 cuộc kiểm tra, 18 cuộc giám sát, góp phần chấn chỉnh việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức đảng; đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.
 
Theo ông Nguyễn Văn Thành, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân phường Bắc Lý xây dựng mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Ưu tiên phát triển dịch vụ, bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phường Bắc Lý ngày càng phát triển vững mạnh.
 
Với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, cấp ủy đảng, chính quyền phường Bắc Lý đã tạo được niềm tin và động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần tư tưởng, từ đó, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần xây dựng phường Bắc Lý ngày càng giàu, đẹp, trở thành phường văn minh đô thị.
Thùy Lâm
,
 • Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và công tác xây dựng Đảng

  Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn kiên định, nhiệt huyết với sự nghiệp của Đảng, của dân; một quân nhân, một nhà lãnh đạo, một người cộng sản chân chính.
   
  10/08/2020
  .
 • Sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thị xã Ba Đồn phát triển bền vững

  (QBĐT) - Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là dịp để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, đồng thời đề ra quyết sách trong 5 năm tới và những năm tiếp theo, quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn phát triển bền vững.

  10/08/2020
  .
 • Ghi nhận ở Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

  (QBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Ba Đồn được đánh giá là một trong những đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu của thị xã Ba Đồn. Vinh dự đó ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Ba Đồn trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể…, góp phần đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

  09/08/2020
  .
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

  (QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ), góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân TP. Đồng Hới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

  09/08/2020
  .
 • Đảng bộ TP. Đồng Hới học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (QBĐT) - Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng Đảng bộ TP. Đồng Hới trong sạch, vững mạnh, trong nhiều năm qua, Đảng bộ TP. Đồng Hới đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

  09/08/2020
  .
 • Không ngừng nỗ lực, xứng đáng với niềm tin của nhân dân

  (QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đồng Hới đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 

  09/08/2020
  .
 • Lan tỏa những gương sáng đời thường

  (QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị số 05), những năm qua, việc học tập và làm theo Người đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn. 

  09/08/2020
  .
 • Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng đô thị Ba Đồn văn minh, hiện đại

  (QBĐT) - Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn.

  09/08/2020
  .