.

Ghi nhận ở Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

.
08:30, Chủ Nhật, 09/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Ba Đồn được đánh giá là một trong những đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu của thị xã Ba Đồn. Vinh dự đó ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Ba Đồn trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể…, góp phần đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 
Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn Trần Thanh Hưng cho biết, hiện, Đảng bộ có trên 760 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc. Trong 5 năm qua, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ba Đồn luôn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 99,7% (chỉ tiêu 99%), đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 69,02%.
 
Để đạt được những con số ấn tượng này, Đảng ủy phường luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng nên đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.
 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ba Đồn, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ba Đồn, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng ủy cũng đã kịp thời triển khai học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt bình quân đạt trên 95%. Thông qua các đợt học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn phường Ba Đồn.
 
Ngoài ra, Đảng ủy đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, bản cam kết cá nhân; gắn thực hiện các nội dung của chỉ thị, nghị quyết sát với tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị...
 
Ông Trần Thanh Hưng cho hay: Xác định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thông qua thực hiện các quy định này, tính nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.
 
Thời gian qua, nhận thức “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” nên Đảng ủy phường Ba Đồn cũng đã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ chủ chốt.
 
Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quy định 03-QĐi/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy về trách nhiệm và xứ lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, ý thức phục vụ nhân dân.
 
Trong 5 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch với các nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp có trọng tâm, trọng điểm; phương pháp kiểm tra, giám sát được thực hiện linh hoạt, bảo đảm nguyên tắc, quy trình của Đảng; việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức 21 cuộc kiểm tra và 11 cuộc giám sát; đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên (1 cảnh cáo, 8 khiển trách).
 
Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 
"Nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu hành động của Đảng bộ phường Ba Đồn là “tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ; tiếp tục đổi mới; huy động mọi nguồn lực, xây dựng phường Ba Đồn đạt chuẩn văn minh đô thị, phát triển toàn diện và vững chắc”.
 
Do đó, đòi hỏi các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.
 
Đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ quan tâm công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.", Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn Trần Thanh Hưng cho hay.
 
M.V
 
,
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

  (QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ), góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân TP. Đồng Hới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

  09/08/2020
  .
 • Đảng bộ TP. Đồng Hới học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (QBĐT) - Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng Đảng bộ TP. Đồng Hới trong sạch, vững mạnh, trong nhiều năm qua, Đảng bộ TP. Đồng Hới đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

  09/08/2020
  .
 • Không ngừng nỗ lực, xứng đáng với niềm tin của nhân dân

  (QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đồng Hới đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 

  09/08/2020
  .
 • Quyết tâm xây dựng thành phố du lịch Đồng Hới giàu đẹp, văn minh

  (QBĐT) - Đảng bộ TP. Đồng Hới xác định mục tiêu trong những năm tới là quyết tâm xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịch giàu đẹp, văn minh, là trung tâm du lịch biển có chất lượng cao của khu vực. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới.

  08/08/2020
  .
 • Thi hành kỷ luật nhiều đảng viên liên quan đến Dự án KĐT mới Thủ Thiêm

  Liên quan Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngày 7-8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. HCM đã có thông báo về kết quả xem xét 66 đảng viên khuyết điểm, thi hành kỷ luật đảng nhiều lãnh đạo quận, huyện..
   
  08/08/2020
  .
 • Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ TP. Đồng Hới trong sạch vững mạnh

  (QBĐT) - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ thành phố Đồng Hới đã chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 
   
  08/08/2020
  .
 • Xây dựng Hội Nhà báo ngày càng vững mạnh, xứng đáng là ngôi nhà chung, thu hút, tập hợp đội ngũ những người làm báo tỉnh Quảng Bình

  (QBĐT) - Đại hội VI, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình (Hội Nhà báo tỉnh) nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh ta đang ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2015-2020 và chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Những người làm báo Quảng Bình đã nỗ lực đoàn kết, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của mình để góp phần xứng đáng vào thành tích chung của tỉnh nhà trong suốt chặng đường 5 năm qua.

  08/08/2020
  .
 • Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khải Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
   
  07/08/2020
  .