.

Đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

.
08:01, Thứ Hai, 24/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh luôn nỗ lực tham mưu để hoàn thiện hơn nữa cơ chế làm việc giữa Đảng, chính quyền, các ban, ngành chức năng với Mặt trận và giữa các tổ chức thành viên với Mặt trận; đặc biệt, đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo, thiết thực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Trao đổi với phóng viên về những điểm nổi bật trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp những năm qua, ông Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: “Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên, đổi mới phương thức phối hợp, hiệp thương thống nhất trong hoạt động Mặt trận bảo đảm chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, trách nhiệm của các đơn vị phối hợp ngày càng rõ nét. Mặt trận các cấp cũng đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, lấy địa bàn khu dân cư (KDC) làm nơi triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua. Từ đó, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.”
 Phong trào xây dựng KDC “sáng-xanh-sạch-đẹp” được Mặt trận các cấp triển khai với nhiều cách làm sáng tạo và ngày càng lan tỏa trên địa bàn tỉnh.
Phong trào xây dựng KDC “sáng-xanh-sạch-đẹp” được Mặt trận các cấp triển khai với nhiều cách làm sáng tạo và ngày càng lan tỏa trên địa bàn tỉnh.
Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, cập nhật những thông tin chính xác, kịp thời của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện những quyết sách, giải pháp lãnh đạo, điều hành, nhất là những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội.
 
Hoạt động của Mặt trận các cấp luôn hướng về cơ sở, KDC, coi trọng việc phát động phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả thiết thực, đáp ứng với nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân. So với trước đây, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ Mặt trận các cấp hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục được tình trạng hành chính hóa trong công tác Mặt trận.
 
Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đã thường xuyên bám địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện, khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 1.200 trưởng ban công tác Mặt trận ở KDC, hầu hết đã phát huy vai trò tích cực, nhiệt tình, năng động trên mọi lĩnh vực công tác. Nhờ vậy, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động ngày càng lan tỏa và đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.
 
Với phương châm “nắm chắc chủ trương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, bám sát cơ sở”, Ủy ban MTTQVN xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình nhân dân, tham gia giải quyết các vụ việc nổi lên ở cơ sở. Trước tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, Ủy ban MTTQVN xã đã phân công, bố trí cán bộ bám địa bàn KDC, các vùng trọng điểm và nhạy cảm để nắm tình hình, làm rõ những nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
 
Ủy ban MTTQVN xã đã phát huy lực lượng tại chỗ, người có uy tín, tầm ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các phần tử tiêu cực trong cộng đồng. Bằng các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, Ủy ban MTTQVN xã Võ Ninh đã kịp thời phản ánh, kiến nghị, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ việc nổi lên, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Năng động, tiêu biểu trong thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động còn có Ban công tác Mặt trận KDC Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy; Ban công tác Mặt trận TDP 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới; Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Hải, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch; Ban công tác Mặt trận khu phố 3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn...
 
Nhờ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, triển khai đã có những bước phát triển mới, với nhiều cách làm sáng tạo, thực sự hướng về cơ sở, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
 
T.H
 
,