.
Đảng ủy, Ban CHQS TP. Đồng Hới:

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu

.
08:35, Thứ Sáu, 15/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhận rõ vị trí, ý nghĩa của công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, những năm qua, Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố.
 
Trong 5 năm qua, Đảng bộ, nhân dân và LLVT thành phố đã chủ động khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những thành tích đạt được là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố tạo thành, trong đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực QS, QP có ý nghĩa hết sức quan trọng.
 
Phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đổi mới, Đảng ủy Quân sự thành phố đã chủ động tham mưu quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với nền an ninh nhân dân (ANND); tham mưu quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, hoàn thành các công trình quốc phòng; chỉ đạo, tổ chức các cuộc diễn tập đạt kết quả tốt; xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện (VMTD), cụm an toàn làm chủ; hàng năm có từ 87,5 đến 93,75% đạt VMTD, 4/4 cụm đạt khá...
 
Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) luôn được Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều biện pháp quyết liệt. Các cấp đã chủ động xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ; hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75-85% khá, giỏi; trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT thành phố được nâng lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng đạt 98,6% kế hoạch...
LLVT Đồng Hới diễn tập phòng chống lụt bão TKCN năm 2017.   Ảnh: Trung Cường
LLVT Đồng Hới diễn tập phòng chống lụt bão TKCN năm 2017. Ảnh: Trung Cường
Công tác xây dựng đơn vị VMTD luôn được chú trọng, xem đó là động lực, tiền đề để các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho mọi cán bộ, chiến sỹ; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động trong quân đội và của địa phương, đơn vị; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng.
 
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Ban CHQS thành phố tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu của đơn vị, đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm. Đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, như: Huy động nguồn lực ở các cơ quan, đơn vị xây tặng 6 nhà tình nghĩa, trị giá hơn 400 triệu; phong trào cộng đồng trách nhiệm, giúp đỡ đồng đội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao khi gặp khó khăn; chương trình “Nồi cháo tình thương”, “Vòng tay nhân ái” giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện và trẻ em khuyết tật trên địa bàn… Thông qua đó, hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều biện pháp sát thực, hiệu quả. Công tác giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được duy trì, đổi mới nội dung và hình thức. Ban CHQS thành phố thực hiện hiệu quả nội dung đột phá “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” với nhiều đổi mới, sáng tạo; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định và chương trình, kế hoạch về thực hiện nghị quyết đại hội các cấp; xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.
 
Đảng ủy thường xuyên gắn bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương và quy định về những điều đảng viên không được làm; bồi dưỡng, kết nạp 4 đảng viên (tăng 25% so với nhiệm kỳ trước); chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm; thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng đảng viên gắn với phân loại cán bộ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt trên 85% (tăng 0,3% so với nhiệm kỳ trước); phân loại cán bộ hàng năm trên 90,5% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (tăng 4% so với nhiệm kỳ trước).
 
Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, Ban CHQS thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và đơn vị quyết thắng. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố, khẳng định những bước chuyển vững chắc, là tiền đề cơ bản để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới và phát triển.
 
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng LLVT thành phố VMTD, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá: Tham mưu nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện DQTV; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu.
 
Phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu chủ yếu đó là: Tham mưu xây dựng, hoàn thành 100% nhà làm việc cho Ban CHQS xã, phường; tổ chức tốt các cuộc diễn tập của thành phố, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 100% xã, phường; xây dựng trên 87% cơ sở xã, phường VMTD, 100% cụm hoạt động khá, không có cơ sở yếu kém; hàng năm Đảng bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 3/3 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); kết nạp 5-7 đảng viên mới; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; tổ chức quần chúng vững mạnh; cơ quan hàng năm đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa...
Thượng tá Nguyễn Xuân Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố tặng quà cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.  Ảnh: Trung Cường
Thượng tá Nguyễn Xuân Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố tặng quà cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Ảnh: Trung Cường
Với phương châm phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tranh thủ mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện phong trào “3 tiên phong” đối với LLVT và nhân dân thành phố: Tiên phong nhận thức và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; tiên phong tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân; tiên phong xây dựng và huấn luyện SSCĐ của các lực lượng.
 
Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tập trung triển khai thực hiện phong trào “3 tự giác” trong toàn Đảng bộ: tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tự giác học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác; tự giác kiểm tra, rà soát chính mình và sửa chữa khuyết điểm.
 
Phát huy truyền thống anh hùng trong 75 năm xây dựng, trưởng thành và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng, Đảng bộ và LLVT thành phố sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đã đề ra; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển kinh tế-xã hội, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị của quê hương Quảng Bình “hai giỏi”.
 
Trung tá Trương Trung Dũng
Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Đồng Hới

 

,