.

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình, khóa XVII, kỳ họp thứ 11

.
21:53, Thứ Hai, 14/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII họp ngày 30-9-2019 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Kính mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết tại đây.
 

,