.
Mô hình điểm chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận:

Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân

.
08:36, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện mô hình điểm UBND xã (phường, thị trấn) thực hiện tốt công tác dân vận gắn với “Năm dân vận chính quyền”. Thông qua đó, nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh đã được triển khai, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mô hình điểm UBND xã (phường, thị trấn) thực hiện tốt công tác dân vận do Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện. Hai cơ quan đã chọn phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) để tổ chức xây dựng mô hình điểm của tỉnh và ban hành kèm theo một số tiêu chí cụ thể về chỉ đạo xây dựng UBND xã, (phường, thị trấn) làm tốt công tác dân vận.

Trong quá trình xây dựng mô hình điểm, hai cơ quan đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện các tiêu chí đánh giá công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh, đồng thời bổ sung, sửa đổi một số tiêu chí đánh giá phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị và sử dụng bộ tiêu chí này để đánh giá công tác dân vận chính quyền chung cho các sở, ban, ngành, UBND các cấp.

Trong 2 năm 2018 và 2019, toàn tỉnh có 6/8 UBND cấp huyện và 11/22 sở, ban, ngành cấp tỉnh ban hành kế hoạch công tác dân vận chính quyền. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã chọn 1-3 mô mình để chỉ đạo điểm trước khi nhân ra diện rộng.

Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông của phường Bắc Lý luôn được thực hiện công khai, minh bạch và kịp thời.
Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông của phường Bắc Lý luôn được thực hiện công khai, minh bạch và kịp thời.

Các mô hình đều gắn với chủ đề “Năm dân vận chính quyền” về siết chặt kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả; tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tiếp công dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân…

Có mặt tại trụ sở UBND phường Bắc Lý, chúng tôi được chứng kiến việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nơi đây được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, không có những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân. UBND phường thực hiện lịch giao dịch tại Trung tâm một cửa liên thông vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Đồng chí Hoàng Văn Lương, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Lý chia sẻ: “Đến nay, sau 2 năm triển khai thực hiện mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh, phường Bắc Lý đạt 91/100 điểm thực hiện các tiêu chí đánh giá (đạt mức tốt theo bộ tiêu chí mới).

Công tác dân vận chính quyền của phường chuyển biến rõ rệt, phương pháp vận động quần chúng có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức của phường tăng cường kỷ luật kỷ cương, chính quyền hoạt động theo hướng gần dân, vì dân phục vụ. Từ đó, đã tạo sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước”.

Cùng với việc chỉ đạo xây dựng mô hình thực hiện tốt công tác dân vận, các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình; đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành các chương trình, đề án trên các lĩnh vực một cách đồng bộ, cụ thể, thiết thực, sát với thực tiễn, hợp với lòng dân, thực sự phục vụ nhân dân.

Các đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; tổ chức đầy đủ, đúng quy trình, quy định về việc lấy ý kiến nhân dân tham gia trước khi ban hành các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng của nhân dân, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án, việc đền bù giải tỏa, tái định cư...

Các huyện, thành phố, thị xã đã chọn 1 đến 3 mô hình chỉ đạo điểm mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, huyện Lệ Thủy với các mô hình: “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở xã, thị trấn; “Dân vận khéo trong việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng người có công với cách mạng” ở Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện; “Cải cách thủ tục hành chính về xây dựng phần mềm một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến cấp huyện về lĩnh vực quản lý đất đai ở Trung tâm Giao dịch Một cửa liên thông (trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện).

Huyện Tuyên Hóa có mô hình “Chính quyền thân thiện” vì dân phục vụ được nhân rộng 15/20 xã, thị trấn. Thành phố Đồng Hới xây dựng mô hình “Công sở thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm” tại Phòng Tài Nguyên-Môi trường thành phố”. Huyện Quảng Trạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” tại xã Quảng Lưu và mô hình “Giải quyết tốt thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ danh nghiệp phục vụ nhân dân” tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện…

Đánh giá việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho hay: “Qua thực hiện mô hình, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xác định được trách nhiệm và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; thực hiện phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, giảm phiền hà, sách nhiễu nhân dân; tạo sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước”.

Hiền Chi

,