icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu

  • 17:36 | Thứ Ba, 27/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1374/UBND-KT về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân trong điều kiện dịch Covid-19, ban hành ngày 27-7-2021. 
Đoàn viên thành niên tỉnh bốc xếp, chuyển các suất ăn sáng hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh với tinh thần

Đoàn viên thanh niên tỉnh bốc xếp, chuyển các suất ăn sáng hỗ trợ người dân

TP. Hồ Chí Minh với tinh thần "San sẻ yêu thương-Vượt qua đại dịch".

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân (đã được dán Giấy nhận diện có mã QR Code của ngành Giao thông vận tải) trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân nêu trên chỉ được thực hiện tại các điểm giao, nhận hàng hóa, bảo đảm tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng, chống dịch.
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; đồng thời chủ động xử lý các vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.
 
Tùy Phong