.

Triển khai 151 cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm trên 18 tỷ đồng

.
10:34, Chủ Nhật, 26/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - 8 tháng đầu năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 151 cuộc thanh tra, trong đó có 32 cuộc thanh tra hành chính và 119 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm trên 18,7 tỷ đồng; trong đó kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính gần 12,5 tỷ đồng, tịch thu tài sản vi phạm với số tiền trên 1 tỷ đồng và kiến nghị khác 5,2 tỷ đồng. Đến nay, đã thu hồi được trên 10,4 tỷ đồng từ sai phạm của các đơn vị, cá nhân, đạt 83,7%.

Kết quả từ công tác thanh tra đã góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

H.Chi
    
 

,