.

Minh Hóa: Nhiều công trình xây dựng giám sát thi công thiếu chặt chẽ

.
08:03, Thứ Sáu, 24/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Xã Hóa Tiến và Hóa Thanh là 2 địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn của huyện Minh Hóa. Từ năm 2015-2017, xã Hóa Tiến và Hóa Thanh đã được Nhà nước đầu tư một số dự án xây dựng, đặc biệt là chương trình 135, chương trình 30a. Tuy nhiên, qua thanh, kiểm tra trong hoạt động xây dựng ở một số công trình tại các địa phương này, cơ quan chức năng huyện Minh Hóa đã phát hiện nhiều sai phạm.

Giám sát thi công thiếu chặt chẽ, nghiệm thu khống khối lượng

Qua thanh tra hoạt động xây dựng trong giai đoạn 2015-2017 tại xã Hóa Tiến và Hóa Thanh, thanh tra huyện Minh Hóa đã chỉ rõ nhiều sai phạm, như: việc giám sát chưa chặt chẽ, dẫn đến nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế.

Cụ thể, đối với các công trình do UBND xã Hóa Tiến làm chủ đầu tư như: công trình đường giao thông nông thôn xã Hóa Tiến do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 383 làm tư vấn giám sát thi công, tại chân khay các cống tại lý trình Km0+117,91, Km0+55,94 của tuyến 03; tại lý trình Km0+153,96 của tuyến 08 thiếu 0,25m (chiều sâu) so với thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

Đơn vị thi công thi công không đúng như hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt nhưng Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 383 vẫn nghiệm thu làm tăng khối lượng nghiệm thu thanh toán với số tiền trên 2,6 triệu đồng.

Công trình sửa chữa tuyến kênh mương La Vân do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 383 làm tư vấn giám sát thi công, tại lý trình từ K0+400 đến K0+407 đơn vị thi công không đổ bê tông tường kênh và đáy kênh với chiều dài L=7m; tại lý trình từ K0+749 đến K0+790, đơn vị thi công xây kè đá thiếu 2,9m so với thiết kế đã được phê duyệt, không đổ bê tông tường kênh và đáy kênh với chiều dài L=7m; không đắp đất hai bờ kênh…

Đơn vị thi công thi công không đúng theo thiết kế đã được phê duyệt và không có biên bản xử lý hiện trường. Tại thời điểm thanh tra, công trình đang trong quá trình thi công nhưng đã nghiệm thu giai đoạn 1. Đơn vị thi công thi công không đúng như hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt nhưng Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 383 vẫn nghiệm thu làm tăng khối lượng nghiệm thu thanh toán giai đoạn 1 với số tiền trên 12 triệu đồng.

Đối với các công trình do UBND xã Hóa Thanh làm chủ đầu tư như: công trình Trường tiểu học Hóa Thanh (hạng mục: các phòng chức năng, nhà bảo vệ, sửa chữa dãy nhà cấp IV, sân và đường nội bộ, nhà để xe, sửa chữa nhà vệ sinh) do Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa làm tư vấn giám sát thi công.

Một số hạng mục xây dựng tại Trường Tiểu học Hóa Thanh đơn vị thi công đã thi công không đúng khối lượng thiết kế nhưng vẫn được đơn vị giám sát thi công nghiệm thu.
Một số hạng mục xây dựng tại Trường Tiểu học Hóa Thanh đơn vị thi công đã thi công không đúng khối lượng thiết kế nhưng vẫn được đơn vị giám sát thi công nghiệm thu.

Tại hạng mục sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và giáo viên thực tế đơn vị thi công không cạo bỏ lớp vôi cũ trên tường, cột, trụ; tổng diện tích của các cửa đi thực tế là 11,76m2 nhưng trong hồ sơ thiết kế tổng diện tích các cửa đi là 15,59m2. Đơn vị thi công đã thi công không đúng khối lượng thiết kế nhưng Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa vẫn nghiệm thu làm tăng khối lượng nghiệm thu thanh toán với số tiền hơn 11 triệu đồng.

Công trình đường Khe Viện - Ông Đô, do Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa làm tư vấn giám sát thi công. Thực tế đơn vị thi công thi công chân khay xây đá hộc các cống tại lý trình Km0+774 thiếu 0,3m; tại lý trình Km0+690 thiếu 0,2m; tại lý trình Km0+70 thiếu 0,1m.

Đơn vị thi công đã thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế nhưng Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa vẫn nghiệm thu giai đoạn làm tăng khối lượng nghiệm thu thanh toán giai đoạn với số tiền trên 3,5 triệu đồng.

Công trình đường nội vùng thôn Thanh Long, Thanh Lâm do Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa làm tư vấn giám sát thi công. Thực tế móng đường cấp phối đá dăm tại tuyến 1 thiếu 2cm, tại tuyến 3 thiếu 2,33cm; tại các khe co giãn không có nhựa đường.

Đơn vị thi công thi công không đúng nhưng Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa vẫn nghiệm thu giai đoạn làm tăng khối lượng nghiệm thu thanh toán giai đoạn với số tiền gần 6 triệu đồng.

Yêu cầu chấn chỉnh các sai phạm và kiểm điểm nghiêm túc các đơn vị tư vấn, giám sát

Qua những sai phạm đã nêu trên, Thanh tra huyện Minh Hóa đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hóa Tiến, Hóa Thanh có trách nhiệm thu hồi số tiền gần 15 triệu đồng qua thanh tra đối với các đơn vị thi công thi công những công trình trên.

Yêu cầu UBND xã Hóa Tiến giảm trừ khối lượng của Công ty TNHH xây dựng Nhật Lan không thực hiện khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đối với công trình sửa chữa tuyến kênh mương La Vân với số tiền trên 12 triệu đồng.

Yêu cầu UBND xã Hóa Thanh giảm trừ khối lượng của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Trương không thực hiện khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đối với công trình đường Khe Viện- Ông Đô với số tiền là trên 3,5 triệu đồng và công trình đường nội vùng thôn Thanh Long, Thanh Lâm- Khu giãn dân với số tiền trên 5,3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra huyện Minh Hóa cũng yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 383, Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa cần giám sát chặt chẽ, nghiệm thu đúng thực tế khối lượng đối với các công trình thi công tại xã Hóa Tiến và Hóa Thanh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND, kế toán phụ trách xây dựng cơ bản xã Hóa Tiến, Hóa Thanh (nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021) nghiêm túc rút kinh nghiệm với những khuyết điểm đã nêu ở trên; UBND xã Hóa Tiến, Hóa Thanh cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị tư vấn, thiết kế, quản lý và giám sát các nhà thầu thi công các công trình xây dựng trên địa bàn.

Ngoài ra, Thanh tra huyện Minh Hóa cũng kiến nghị Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 383, Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tự chấn chỉnh các sai phạm thuộc trách nhiệm của mình, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Ngọc Hải
 

,