.

Lệ Thủy: Huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

.
08:15, Thứ Hai, 05/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Qua gần 10 năm thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã đạt những thành quả quan trọng, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, đồng thuận cao.

Nhờ thực hiện chương trình, bộ mặt nông thôn ở Lệ Thủy ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư khang trang.

Trên cơ sở các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia, UBND huyện đã xây dựng tiêu chí số 20 về phấn đấu xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, HTX kiểu mẫu…. để từng bước hình thành các xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến tháng 6-2019, toàn huyện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 hộ đạt vườn hộ kiểu mẫu, bình quân mỗi xã đạt 15,8 tiêu chí.

Để đạt được những kết quả này, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt tranh thủ nhiều nguồn lực để xây dựng với tổng kinh phí trên 734 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 86 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 197 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 388 tỷ đồng, doanh nghiệp 9,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 41 tỷ và các nguồn khác trên 13 tỷ đồng.

An Phương
(Đài TT- TH Lệ Thủy)

,